ట్విట్టర్ పోస్ట్ తో ఇబ్బందుల్లో పడ్డ నిజామాబాద్ యువకుడు

భార్యతో చివరి హాలిడే ప్లాన్ చేశాడు కానీ అంతలోనే అంతులేని విషాదం..??