తెలుగులో జీవితం గురించి ఉత్తమ కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

కల్కి Vs యానిమల్: కొత్త వివాదానికి తెరలేపిన నెటిజన్లు..