మరో విషాదం : అమెరికా లో రోడ్డు ప్రమాదములో మరణించిన తెలుగు విద్యార్థి       2018-05-14   15:58:08  IST  Bhanu C

ఆదివారం 6:26 pm కి ఒహియో రాష్ట్రములోని ప్లీజెంట్ టౌన్షిప్లో గార్డనర్రోడ్డులో, రెఇబిల్ రహదారి ఉత్తరాన ఒక రోడ్డు ప్రమాదము జరిగింది. షెరీఫ్ కార్యాలయం ప్రకారం, వెంకట పి. కొండబాల ఇరవై వయస గార్డ్నర్ రోడ్డుపై 2006 ZX600-P నింజా మోటార బైక్ లో ప్రయాణిస్తుండగా ఈ ప్రమాదము జరిగింది..వాహనము రోడ్డు యొక్క కుడి వైపుకు వెళ్లి ఒక తగిలి కొండాబాల మోటార్సైకిల్ నుండి బయటపడరాన్నీ వివరించారు.

కొండబాల డాక్టర్ వెస్ట్ హాస్పిటల్ కు రవాణా చేయబడ్డాడు, అక్కడ అతను తరువాత మరణించినట్లు ప్రకటించారు.కొండబాల వెంకట్ స్వస్థలం ఖమ్మం జిల్లా తిరుములాయపాలెం ,తిరుపులాయపాలెం మండలము తెలుగు దేశము పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కరుణాకర్ కొడుకు అన్ని తెలుస్తుంది. వెంకట్ ఓహిలోలో ఇంజనీరింగ్ఇ 4th Year చదువుతున్నట్లుగా లోకల్ మీడియా తెలిపింది.

-