East News,Videos,Photos Full Details Wiki..

East News,Videos,Photos..

ఇంట్లో పూజా పారాయణం చేసేటప్పుడు ఈ నియమాలను తప్పకుండా పాటించాలి..?

మన హిందూ సాంప్రదాయాల ప్రకారం ప్రతి రోజు ఉదయం పూజ చేసిన తర్వాతనే మన రోజువారి కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నారు.చాలా మంది ఉదయం లేవగానే ఇంటిని శుభ్రం చేసుకునే పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.ముఖ్యంగా పూజ చేసే సమయంలో పూజ గదిలో ఎలాంటి వస్తువులు ఉండాలి,...

Read More..