ఎండకి చర్మం రంగు మారుతోందా? ఇవిగోండి అద్భుత ఉపాయాలు     2018-05-12   01:18:43  IST  Lakshmi P

వేసవి నట్టనడి స్టేజిలో ఉంది. సహజంగా మే రెండొవ వారం, మూడోవ వారం ఎండ తీవ్రత ఉచ్చస్థాయికి వెళుతుందని చెబుతారు. ఈసారి కూడా పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. భానుడి భగభగకి భయపడి సాధ్యమైనంత వరకు ఎండలో బయటకి వెళ్ళే ప్రయత్నాలు మానేస్తున్నా, పనులన్ని వాయిదా వేసుకోని ఇంటిపట్టునే కూర్చోని ఉండలేం కదా‌. ఇక ఔట్ డోర్ పనులు చేసేవారి పని మరింత దారుణం.

నీళ్ళు బాగా తాగి వెళితే సన్ స్ట్రోక్ ని నివారించడం సాధ్యపడుతుందేమో కాని, సన్ బర్న్ నుంచి మాత్రం తప్పించుకోవడం మాత్రం కొంచెం కష్టమే. ఈ సన్ బర్న్ అంటే ఏమిటి? ఏమి లేదు, ఎండ తీవ్రత వలన చర్మం యొక్క రంగుతో పాటు టెక్చర్ మారడం. అంటే ఎర్రగా మండుతున్నట్టు అయిపోవడం, లేదా నల్లగా మాడిపోయినట్టు అయిపోవడం. కొందరికైతే చర్మం ఉబ్బుతుంది కూడా.