గుడి బయట విగ్రహాలు కదిలి ఏం చేసాయో తెలిస్తే షాక్     2018-01-19   21:15:54  IST  Raghu V