స్పైడర్ మూవీ 4 డేస్ కలెక్షన్స్     2017-10-01   05:02:28  IST  Raghu V

Nizam- 7.53 cr
Ceded-3.65 cr
UA-3.01 cr
East-3.18 cr
West-2.40 cr
Krishna-1.89 cr
Guntur-3.06 cr
Nellore- 1.49 cr

Telugu states total – 26.21 cr

* WW share will be around 42cr.

* Poor performance continuous.

* Had a moderate day despite holiday.