స్పైడర్ మూవీ 10 డేస్ కలెక్షన్స్   Spyder 10 Days Worldwide Collections     2017-10-08   00:48:40  IST  Raghu V

Nizam – 9.67 cr
Ceded – 4.54 cr
UA – 3.85 cr
East – 3.73cr
West – 2.78 cr
Krishna – 2.55 cr
Guntur – 3.57 cr
Nellore – 1.75 cr

Telugu states total – 32.44 cr

Tamil Nadu – 9 cr
Karnataka – 8.80 cr
USA – 4.95 cr
ROI + ROW – 2.85 cr

WW total – 58.04 cr

* WW gross is 105-110 cr.

* 3rd 100cr ww grosser for Mahesh Babu after Dookudu and Srimanthudu.