స్లీపింగ్ పిల్స్ వాడటం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్  

Sleeping Pills Side Effects-

They are sleeping and sleeping tablets. In the meantime, the sleep problem has become a serious health problem. Sleeping on the body causes a rest. However, sleeping has become difficult for busy lifestyle and stress. When some sleep pillows are used, they become addicted to sleeping if they are sleeping and sleeping. Sleep pills are not good for health. Many of these side effects come in handling them. Now let's learn about them.

.

Sleeping pills can sleep temporarily while sleeping. You need to grow up and increase sleeping tablets dose. Immunity in the body then decreases .. Sleeping pills will increase semi-consciousness. Sleeping at that time sleep and insomnia problems arise. There are also many health problems that can occur during sleep.

Sleeping pills is a poison. Once it becomes habit, the humility becomes very difficult. In a sense, as a slave to drugs, people with sleeping pills are likely to suffer from heart disease and skin allergies. So you should consult your doctor prior to sleeping pills.

..

..

..

నిద్ర పట్టని వారు నిద్ర మాత్రలను వేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ మధ్య కాలంలో నిద్సమస్య అనేది ఒక పెద్ద అనారోగ్య సమస్యగా మారింది. శరీరానికి నిద్కారణముగా విశ్రాంతి లభిస్తుంది..

స్లీపింగ్ పిల్స్ వాడటం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్-Sleeping Pills Side Effects

అయితే బిజీ జీవనశైలి,ఒత్తిడి వంటకారణాలతో నిద్ర రావటం అనేది కష్టంగా మారిపోయింది. కొంతమంది నిద్ర మాత్రలవాడుతూ ఉన్నప్పుడు అవి అలవాటు అయ్యిపోయి నిద్ర మాత్రలు వేసుకుంటేనే నిద్వచ్చే పరిస్థితికి దారితీస్తుంది. నిద్ర మాత్రలు ఆరోగ్యానికి అసలు మంచివకావు.

వాటిని వేసుకోవటం వలన అనేక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు వాటగురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

నిద్ర పట్టనప్పుడు నిద్ర మాత్రలు వేసుకుంటే తాత్కాలికంగా నిద్ర పడుతుందిఆలా అలవాటు పెరిగి నిద్ర మాత్రల డోస్ పెంచాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అప్పుడశరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది.

నిద్ర మాత్రలు వేసుకోవటం అనేది ఒక వ్యసనముగా మారుతుంది. ఒకసారి అలవాటపడితే మానటం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఒకవిధంగా చెప్పాలంటే డ్రగ్స్ కి బానిఅయినట్టే.

నిద్ర మాత్రలు వేసుకొనే వారికి గుండె జబ్బులు,చర్మ ఎలర్జీలు వంటివి వచ్చఅవకాశం ఉంది. కాబట్టి నిద్ర మాత్రలు వేసుకోవటనికి ముందు డాక్టర్ నతప్పనిసరిగా సంప్రదించాలి.

ముందుగా ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుంది.

జ్ఞాపక శక్తి ప్రభావితమవుతుందిశారీరకంగా కూడా పని సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. పగటి నిద్ర, ఆందోళనచికాకు. భావోద్వేగాలు మారిపోతాయి. నిద్రమాత్రలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్మెమరీ లాస్ అవుతుంది.