ఈ 6 మంత్రాలు య‌మ ప‌వ‌ర్ ఫుల్... వీటిని పటిస్తే ఆయుష్షు, ధ‌నం, శ‌క్తి మీ వెంటే .!  

Six Powerful Hindu Mantras-hindu Mantras,lakshmi Stotram

The Hindus follow a number of practices to worship many gods and goddesses. Some types of offerings and flowers are offered to some gods and other offerings to be offered. Devotees view each god and goddess with different kinds of flowers and offerings. It is believed that these gods and goddesses are blessed with health and wealth. However, if the devotees follow the wishes of their wishes, the results of the expectation are as follows. Let's get to know those mantras now ..!

1. Gayatri Mantra .

Om Bhoor Bhuva Suha Thatsavithar Varenam. Bargo Devasya Dhimahi Dhio Yonah Shpodayat.

If you read this mantra, you get knowledge. Mental and physical energy. Intelligence. In the studies. Education will be the subject of education. Education comes well .. .

2. Mahamrishanjaya Mantra . Om Triombum Yajamahey.

Sugandhi Pusthuvana. Uraniummiva binding.

Mammary mammoth. If you read this mantra, death will not reach you. Life is going to grow.

. 3. Shri Ganesh Mantra .

Sri Varkuthuniya Mahakaya Surya Koti Samprava Nirvana. Kuruva Deva is the most cares of all.

If you read this mantra, everything will be done without any obstacles. No obstacles are coming. Life is going to feel comfortable .

అనేక మంది దేవుళ్లు, దేవతలను పూజించేందుకు హిందువులు పలు విధానాలను పాటిస్తుంటారు. కొందరికి కొన్ని రకాల నైవేద్యాలు, పువ్వులు సమర్పిస్తే కొందరు దేవుళ్లకు ఇతర నైవేద్యాలు, పూలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కో దేవున్ని, దేవతను భిన్న రకాల పూలు, నైవేద్యాలతో భక్తులు కొలుస్తారు..

ఈ 6 మంత్రాలు య‌మ ప‌వ‌ర్ ఫుల్... వీటిని పటిస్తే ఆయుష్షు, ధ‌నం, శ‌క్తి మీ వెంటే .!-Six Powerful Hindu Mantras

ఇలా చేస్తే ఆ దేవుళ్లు, దేవతల ఆశీస్సులు లభిస్తాయని, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తాయని నమ్ముతారు. అయితే నైవేద్యాలు, పూలతో పాటు కింద ఇచ్చిన పలు మంత్రాలను కూడా తమకు కావల్సిన కోరికలకు అనుగుణంగా భక్తులు పఠిస్తే దాంతో ఆశించిన ఫలితాలు కలుగుతాయి. మరి ఆ మంత్రాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా.

!

1. గాయత్రి మంత్రం

భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్

ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తే జ్ఞానం వస్తుంది. మానసికంగా, శారీరకంగా శక్తి లభిస్తుంది.

తెలివితేటలు కలుగుతాయి. చదువుల్లో రాణిస్తారు. విద్యా పారంగతులు అవుతారు.

విద్య బాగా వస్తుంది.

2. మహామృత్యుంజయ మంత్రం

ఓం త్రయంబకం యజామహే.

సుగంధి పుష్టివర్ధనం

ఉర్వారుకమివ బంధనాన.

మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్.

ఈ మంత్రం పఠిస్తే మృత్యువు మీ దరి చేరదు. ఆయుష్షు వృద్ధి చెందుతుంది..

3. శ్రీ గణేష మంత్రం

కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా.

ఈ మంత్రం పఠిస్తే పనులన్నీ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి. ఎలాంటి అవరోధాలు ఎదురు కావు. జీవితం సుఖంగా సాగుతుంది.

4. సరస్వతి స్తోత్రం

యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా.

యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైః సదా పూజితా

సా మాం పాతు సరస్వతి భగవతి నిఃశేషజాడ్యాపహా

ఈ మంత్రాన్ని విద్యార్థులు పఠిస్తే జ్ఞానం బాగా వస్తుంది. చదువుల్లో రాణిస్తారు. తెలివి తేటలు పెరుగుతాయి.

ఏ అంశంలోనైనా నిపుణత సాధిస్తారు.

5. లక్ష్మీ స్తోత్రం

భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమం.

అంగీకృతాఖినవిభూతిరపాంగలీలా

మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః.

ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి. ధనం కలుగుతుంది..

6. లక్ష్మీ స్తుతి

నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే

ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తే సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది.