ఈ 6 మంత్రాలు య‌మ ప‌వ‌ర్ ఫుల్... వీటిని పటిస్తే ఆయుష్షు, ధ‌నం, శ‌క్తి మీ వెంటే .!  

Six Powerful Hindu Mantras-

అనేక మంది దేవుళ్లు, దేవతలను పూజించేందుకు హిందువులు పలు విధానాలను పాటిస్తుంటారు.కొందరికి కొన్ని రకాల నైవేద్యాలు, పువ్వులు సమర్పిస్తే కొందరు దేవుళ్లకు ఇతర నైవేద్యాలు, పూలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.ఒక్కో దేవున్ని, దేవతను భిన్న రకాల పూలు, నైవేద్యాలతో భక్తులు కొలుస్తారు.ఇలా చేస్తే ఆ దేవుళ్లు, దేవతల ఆశీస్సులు లభిస్తాయని, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తాయని నమ్ముతారు.

Six Powerful Hindu Mantras--Six Powerful Hindu Mantras-

అయితే నైవేద్యాలు, పూలతో పాటు కింద ఇచ్చిన పలు మంత్రాలను కూడా తమకు కావల్సిన కోరికలకు అనుగుణంగా భక్తులు పఠిస్తే దాంతో ఆశించిన ఫలితాలు కలుగుతాయి.మరి ఆ మంత్రాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా.!

1.గాయత్రి మంత్రం

భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్

ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తే జ్ఞానం వస్తుంది.మానసికంగా, శారీరకంగా శక్తి లభిస్తుంది.తెలివితేటలు కలుగుతాయి.చదువుల్లో రాణిస్తారు.విద్యా పారంగతులు అవుతారు.విద్య బాగా వస్తుంది.

2.మహామృత్యుంజయ మంత్రం

ఓం త్రయంబకం యజామహే

సుగంధి పుష్టివర్ధనం

ఉర్వారుకమివ బంధనాన

మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్

ఈ మంత్రం పఠిస్తే మృత్యువు మీ దరి చేరదు.

ఆయుష్షు వృద్ధి చెందుతుంది.

3.శ్రీ గణేష మంత్రం

కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా

ఈ మంత్రం పఠిస్తే పనులన్నీ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి.ఎలాంటి అవరోధాలు ఎదురు కావు.జీవితం సుఖంగా సాగుతుంది.

4.సరస్వతి స్తోత్రం

యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా

యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైః సదా పూజితా

సా మాం పాతు సరస్వతి భగవతి నిఃశేషజాడ్యాపహా

ఈ మంత్రాన్ని విద్యార్థులు పఠిస్తే జ్ఞానం బాగా వస్తుంది.

చదువుల్లో రాణిస్తారు.తెలివి తేటలు పెరుగుతాయి.ఏ అంశంలోనైనా నిపుణత సాధిస్తారు.

5.లక్ష్మీ స్తోత్రం

భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమం

అంగీకృతాఖినవిభూతిరపాంగలీలా

మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః

ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.ధనం కలుగుతుంది.

6.లక్ష్మీ స్తుతి

నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే

ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తే సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది.