రామాయణంలో 'రావణుడికి' ఎప్పుడు ఉండే 6 కోరికలు ఇవే..! సీతను పొందటం ఒక్కటే కాదు.!  

Six Res Of Ravana Which Will Stun You-hindu Epic Ramayana,human Blood To Be White,ravana Six Res

How much Powerful Villano everybody knows in Ravana. She wants to kidnap Sita and to experience her. But she does not agree. Ravana looks forward to her acceptance, but she does not touch her. In this order, Rama comes with an army of Vannara and saves Ravana and takes Sita. This story is known to everyone. But if Ravana is actually a monster, he is looking at people in his kingdom. As a part of this, it is always a good thing that people do good things for people to do. And what are the things that Ravana wanted to do for him, what are his desires?

.

1. Everyone knows that the water in the sea is salty. But Ravana wants to be good if God changes it to drink it. . 2. In his kingdom the farmers could not harvest the crops every time. What does Ravana want to do if he prays to Indra, he rains the rains, so worshiping if Indra replies to it? .

3. Ravana thinks that if his body smells gold, it is good. Likewise, his sons do not want to die until as long as the father is alive. . 4. Ravana thinks that alcohol is so much that it is good if it does not smell. .

5. Ravana wants to walk between heaven and earth to walk from the earth. . 6. It is good that if human blood is not colored, it would be nice if everyone is white to indicate that everyone is equal. .

..

..

..

రామాయణంలో రావణుడు ఎంత పవర్‌ఫుల్ విలనో అందరికీ తెలిసిందే. సీతను అపహరించుకుపోయి ఆమెను అనుభవించాలని సూచిస్తాడు. కానీ అందుకు ఆమె అంగీకరించదు..

రామాయణంలో 'రావణుడికి' ఎప్పుడు ఉండే 6 కోరికలు ఇవే..! సీతను పొందటం ఒక్కటే కాదు.!-Six Desires Of Ravana Which Will Stun You

దీంతో రావణుడు ఆమె అంగీకరం కోసం ఎదురు చూస్తాడు, కానీ ఆమెను బలవంతంగా ముట్టుకోడు కూడా. ఈ క్రమంలో రాముడు వానర సైన్యంతో వచ్చి రావణున్ని సంహరించి సీతను తీసుకెళ్తాడు. ఈ కథ అందరికీ తెలిసిందే.

అయితే రావణుడు నిజానికి రాక్షసుడే అయినా అతను తన రాజ్యంలో ప్రజలను మాత్రం బాగా చూసుకునేవాడట. అందులో భాగంగానే ప్రజల కోసం పలు మంచి పనులు జరిగితే బాగుండు అని ఎప్పుడూ కోరుకునే వాడట. మరి రావణుడు తాను జరగాలని ఎప్పటికీ కోరుకున్న ఆ పనులు, అతనిలో ఉన్న కోరికలు ఏమిటో తెలుసా.

?

1. సముద్రంలోని నీరు ఉప్పగా ఉంటుందని అందరికీ తెలుసు. అయితే దాన్ని తాగేందుకు అనువుగా దేవుడు మారిస్తే బాగుండు అని రావణుడు కోరుకునేవాడట.

2. ఇక తన రాజ్యంలో రైతులు ఒక్కోసారి వర్షాలు పడక పంటలు పండించలేకపోయేవారట. దీంతో రావణుడు ఏం కోరుకునేవాడంటే. ఇంద్రుడికి పూజిస్తే ఆయన వర్షాలను కురిపిస్తాడు కదా, అలా పూజలు చేస్తే ఇంద్రుడు అందుకు స్పందిస్తే బాగుండును అని అనుకునేవాడట.

3. తన దేహం బంగారం వాసన వస్తే బాగుండును అని రావణుడు అనుకునేవాడట.అదేవిధంగా తండ్రి బతికి ఉన్నంత వరకు అతని కుమారులు చనిపోకూడదని కూడా అనుకునేవాడట.

4. మద్యం అంటే చాలా మందికి ఇష్టం కనుక, దానికి వాసన లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అని రావణుడు భావించేవాడట.