శివునికి చెల్లెలు ఉందని మీకు తెలుసా ?  

One of the trinities of Lord Shiva is the last in creation, status and rhythm. He adds everything to the rhythm. That is why he is called a rhythmic figure. He is also known as Bola Sankara. Because the devotees are demanded immediately. As a part of this, many of myths have earned the penance for penance. Going into the matter ... Shiva has a sister. But most people do not know this thing.

.

Devi's name is Devi Ashwari. Let's learn about her now. Lord Shiva married the Goddess Parvati and came to Caesar's place where she had her residence. But there are no women. Everyone is male. Asked by Parvati Shiva that if any woman had a partner in Kailasam, the devotee was created by the devotee himself. The goddess is wearing a tiger like the Aswari Shiva. Hair will be shaking. Legs are broken. Even though Parvati is happy and takes him to the house of Assam. But in fact, nothing is going to be nice. Parvati makes it beautiful. And the food that is very hard for me. Parvati puts the entire food in Kailasham. However, Ashravi is not satisfied. Parvati is so angry that he gives his son to Lord Shiva. Shiva then sends the ashram from there to another location. This is the story of Shiva's sister ........

త్రిమూర్తులలో ఒకరైన శివుడు సృష్టి, స్థితి, ల‌య కార‌కుల్లో చివరి వారులయ అంటే అన్నింటిని ఆయనలో కలుపుకుంటారు. అందుకే ఆయనకు లయకారకుడు అనపిలుస్తారు. అలాగే ఆయనను బోళా శంకరుడు అని కూడా పిలుస్తారు..

శివునికి చెల్లెలు ఉందని మీకు తెలుసా ?-

ఎందుకంటే అయభక్తులు కోరిన కోరికలను వెంటనే ఇచ్చేస్తారు. అందులో భాగంగానే పురాణాల్లచాలా మంది తపస్సు చేసి వరాలను పొందారు. ఇక విషయంలోకి వెళ్ళితే…శివునికి ఒక చెల్లి ఉంది. అయితే ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియదు.

శివుని చెల్లెలి పేరు దేవీ అశావ‌రి. ఆమె గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాంశివుడు పార్వ‌తిని పెళ్లి చేసుకుని కైలాసానికి వ‌చ్చాక అక్క‌డ ఆమె కాపురపెట్టింది. అయితే అక్కడ ఆడవారు ఎవరు ఉండరు. అందరూ మగవారే ఉంటారుకైలాసంలో పార్వతికి ఎవరైనా మహిళ తోడుగా ఉంటే బాగుటుందని పార్వతి శివుణ్ణఅడగగా…. శివుడు త‌న‌లాగే ఉండే దేవీ అశావ‌రిని సృష్టించాడు.

దేవఅశావ‌రి శివుడిలాగే పులి చ‌ర్మం ధ‌రించి ఉంటుంది. జుట్టు విరబోసుకునఉంటుంది. కాళ్లు ప‌గిలి ఉంటాయి..

అయిన‌ప్పటికీ పార్వ‌తి సంతోషించఅశావ‌రిని ఇంటికి తీసుకెళ్తుంది.

అయితే నిజానికి అశావ‌రి వేషం ఏమీ బాగుండ‌దు. దాంతో పార్వతి అశావ‌రినఅందంగా తయారుచేస్తుంది.

అంతేకాక అశావ‌రికి విపరీతమైన తిండి యావ. దీంతపార్వ‌తి కైలాసంలో ఉన్న ఆహారం మొత్తాన్ని ఆమెకు పెడుతుంది. అయిన‌ప్ప‌టికఅశావ‌రి తృప్తి చెంద‌దు.

దీంతో పార్వ‌తి విసిగిపోయి త‌న గోడును శివుడికచెప్పుకుంటుంది. దీంతో శివుడు అశావ‌రిని అక్క‌డి నుంచి వేరే ప్రాంతానికపంపిస్తాడు. ఇదీ శివుని సోద‌రి క‌థ‌.