ఇలా చేస్తే దోమలు ఇంటిలో నుంచి పారిపోతాయి...రమ్మన్నా రావు  

Simple Tips To Get Rid Of Mosquitoes-simple Tips

సీజన్ ఏదైనా దోమలు మాత్రం మనల్ని విడిచి వెళ్ళటం లేదు. కరెంట్ పొతే చాలగుయ్ మని దోమలు రెడీ అయ్యిపోతాయి. దోమల నివారణకు మస్కిటో కోయల్స్ వాడుతఉంటాం..

ఇలా చేస్తే దోమలు ఇంటిలో నుంచి పారిపోతాయి...రమ్మన్నా రావు-Simple Tips To Get Rid Of Mosquitoes

వాటి వల్ల మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి. ఎటువంటి ఇబ్బందలేకుండా సహజసిద్ధమైన పద్దతుల్లో దోమలను తరిమికొట్టవచ్చు. ఇప్పుడు విధానాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

దోమలు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ కు ఆకర్షితం అవుతాయి. అందువల్ల కార్బన్ డఆక్సైడ్ విడుదల చేసే ఐస్ ముక్కలను ఒక బాక్స్ లో పెట్టి దోమలు ఉన్ప్రదేశంలో పెడితే దోమలు అన్ని ఆ ప్రదేశంలోకి వస్తాయి. అప్పుడు దోమఎలక్ట్రికల్ బ్యాట్ తో దోమలను చంపవచ్చు.

వేప నూనె,కొబ్బరి నూనె రెండిటిని సమ భాగాల్లో తీసుకోని బాగా కలిపచర్మంపై రాసుకోవాలి. ఇది రాసుకున్నాక 8 గంటల పాటు పనిచేస్తుంది. ఇలరాసుకోవటం వలన దోమలు వచ్చిన వేప వాసనకు పారిపోతాయి.

లెమన్ ఆయిల్ , యూకలిప్టస్ ఆయిల్ రెండిటిని సమ భాగాల్లో తీసుకోని బాగకలిపి చర్మంపై రాసుకోవాలి.వీటిలో ఉండే సినోల్ అనే రసాయనం యాంటీ సెప్టిక్కీటక నివారిణిగా పనిచేసి దోమలను తరిమికొడుతుంది..

వీటి వల్ల చర్మానికఎటువంటి హాని ఉండదు.

కర్పూరం కూడా దోమలను నివారించటానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సాయంత్రచీకటి పడుతున్న సమయంలో తలుపులు అన్ని మూసి కర్పూరాన్ని వెలిగించండి.

ఒఅరగంట తర్వాత తలుపు తీసి చూస్తే

దోమలు అన్ని చనిపోయి ఉంటాయి. కర్పూరం ఘాటుకి దోమలు చనిపోతాయి.