వధూవరుల తలపై జీలకర్ర బెల్లం ఎందుకు పెడతారో తెలుసా.? ఆ సమయంలో రసాయనిక చర్య జరిగి.!  

The ceremony that is closer to the two minds is marriage. Two families and traditions meet not two men in marriage. Marriage in one religion is one way. Rings change in Christians. In Hinduism mangalsutra is made. But most importantly, one of them is the groom and the groom and the groom and the groom. The original cumin jaggery is two different properties. Why are the bride and groom getting married on one's head? At that time, the 'Pravasam Rajawarano Pravasavo Juppathi / Prabhutva Indraaghinci Kingdom Shariyatam Dhruvam' read the mantras in this context.

.

During the wedding, a bride is placed between bride and groom. A traditional tradition of cumin and jaggery in Telugu weddings. One of the bride and groom over the head of the bride and the gand is removed after the jaggery. Then even one of them is told to look at one another. The rule of the bride and the vision of both the bride and the groom ... This is a rule to ensure that the procedure is to be kept clean .. Scientists say that this \ '\' lavish \ 'mixture has the power to open the Brahmandra. So, with the cumin and jaggery on the head of the nipple on the head, one should look at each other. It is customary for both the bride and the groom to have a glimpse of each other during their watching. Our ancestors think that emotional bonding can be strengthened by the action of the cumin and jaggery.

..

..

..

రెండు మనసుల్ని దగ్గర చేసే వేడుక వివాహం. ఇద్దరు మనుషులే కాదు రెండు కుటుంబాలు, సంప్రదాయాలు కలుస్తాయి పెళ్ళిలో. ఒకొక్క మతంలో పెళ్లి ఒకో విధంగా ఉంటుంది..

వధూవరుల తలపై జీలకర్ర బెల్లం ఎందుకు పెడతారో తెలుసా.? ఆ సమయంలో రసాయనిక చర్య జరిగి.!-

క్రిస్టియన్స్ లో రింగులు మార్చుకుంటారు. హిందువుల్లో మంగళసూత్రం కడతారు. అయితే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఒకరి తలపై ఒకరు జీలకర్రబెల్లం పెట్టుకుంటారు వధూవరులు.

అసలు జీలకర్ర బెల్లం రెండు భిన్నమైన లక్షణాలు కల పదార్థాలు. పెళ్లిలో వధూవరులు ఒకరి తలపై ఒకరు అది ఎందుకు పెట్టుకుంటారు. పైగా ఆ సమయంలోనే ‘’ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువందేవో బృహస్పతిః/ ధ్రువంత ఇన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాజ్యం ధారయతాం ధ్రువమ్” వంటి మంగళప్రదమైన మంత్రాలను ఈ సందర్భంలో చదువుతారు. జీలకర్ర బెల్లం వెనకున్న అసలు కథ ఏంటో చూడండి!

వివాహ సమయంలో పెళ్లికూతురు, పెళ్లికూతుర్ల మధ్య ఒక తెరని ఉంచుతారు. తెలుగు పెళ్లిళ్లలో జీలకర్ర, బెల్లం పెట్టడం ఒక సంప్రదాయం.

వధూవరులు ఒకరి తల మీద ఒకరు జీలకర్ర, బెల్లం ఉంచిన తరువాతే వారి మధ్య ఉన్న తెరని తొలగిస్తారు. అప్పుడు కూడా ఒకరి భృకుటిని మరొకరు చూడాలని చెబుతారు. వధూవరుల స్పర్శ, చూపు… రెండూ కూడా శుభ్రప్రదంగా ఉండేందుకే ఈ నియమం పెట్టినట్లు తోస్తుంది..

శాస్త్రరీత్యా ఈ ”గుడజీరక” మిశ్రమానికి బ్రహ్మరంధ్రాన్ని తెరిపించే శక్తి ఉంటుందని శాస్త్రాలు చెపుతున్నాయి. అలా జీలకర్ర, బెల్లం కలిపి నూరిన ముద్దని తలలమీద పెట్టుకునే సమయంలో ఒకరి కళ్లలోకి మరొకరు చూసుకోవాలి.

అలా చూసుకున్న సమయంలో వధూవరులిద్దరికీ ఒకరి మీద ఒకరికి ఆకర్షణ కలిగి, జీవితాంతం అన్యోన్యంగా కలసిమెలసి ఉంటారన్నది దీని ఆచారం. జీలకర్ర, బెల్లం వలన ఏర్పడి రసాయనక చర్య వల్ల మానసిక బంధం బలపడుతుందని మన పూర్వీకుల అభిప్రాయంగా ఉంది.