నవంబరు 18 అమావాస్య రోజు ఈ ఒక్కటి దానం చేస్తే మీ అదృష్టం మారిపోతుంది.  

Significance Of Poli Swargam-

 • కార్తీకమాసం నెల రోజులు సూర్యోదయానికి ముందే తలస్నానము చేసి శివునపూజ,దీపాలు వెలిగిస్తే ఎంత మంచి జరుగుతుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదుఅలాగే కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేయటం వలన కూడా ఈ జన్మలచేసిన పాపాలు తొలగిపోతాయి.

 • నవంబరు 18 అమావాస్య రోజు ఈ ఒక్కటి దానం చేస్తే మీ అదృష్టం మారిపోతుంది.-

 • అదే కార్తీక సోమవారం నాడు సూర్యోదయానికి ముందతలస్నానము చేసి దీపాలు వెలిగించి ఉపవాసం ఉంటే మరణించాక కైలాసానికవెళతారు.

  కార్తీక మాసంలో హిందువులు బిచ్చగాళ్లకు దానం చేయాలి.

 • అలాగే ఆకలితఉన్నవారికి ఆహారం పెట్టటం కూడా చాలా గొప్పది. అంతేకాక కార్తీకమాసంలఇచ్చే దానాల గురించి కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలి.

 • అలాగే తప్పనిసరిగఆచరించి తీరాలి. దానాలలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి.

 • దానం చేయటం వలన పుణ్యవస్తుంది. ఇక విషయానికి వస్తే నవంబర్ 18 అమావాస్య రోజుతో కార్తీకమాసముగుస్తుంది. కార్తీకమాసం చివరి రోజైన అమావాస్య నాడు చేసే దానం కార్తీమాసం నెల రోజుల కన్నా ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుంది.

 • అందువల్ల ఆ రోజున దానాలచేస్తే చాలా మంచిది.

  కార్తీకమాసం చివరి రోజైన నవంబర్ 18 న సూర్యోదయానికి ముందే కార్తీస్నానము చేసి శివాలయానికి వెళ్లి అభిషేకం చేసి బిచ్చగాళ్లకు రాగవస్తువులను దానం చేయాలి. ఇలా రాగి వస్తువులను దానం చేయటం వలన ఆ ఒక్కరోజచాలా పుణ్యం వస్తుంది.

 • అలాగే కార్తీకమాసం చివరి రోజున పోలి స్వర్గాన్ననిర్వహిస్తారు. పోలి అనే మహిళ అత్తగారు పెట్టె బాధలు భరిస్తూ అత్తగారికతెలియకుండా కార్తీకమాసం నెల రోజులు దీపాన్ని వెలిగిస్తూ ఉంటుంది.

 • పోలి అత్తగారు చెప్పిన పనులను గబగబా చేసేసి పోలి 30 ఒత్తులతో అరటి దోనెలదీపాలను వెలిగిస్తుంది. కార్తీకమాసం నెల రోజులు నిర్మలమైన మనస్సుతశివుని మీద లగ్నం చేసి పూజ చేయటం వలన చివరి రోజు పోలిని స్వర్గానికతీసుకువెళ్ళడానికి దేవ దూతలు విమానంలో వస్తారు. అత్త, మిగతా కోడళ్ళు తకోసమే ఆ విమానం వచ్చిందని అనుకోని చాల ఆనందపడతారు.

 • కానీ ఆ విమానం పోలకోసం వచ్చిందని తెలిసి చాల ఆశ్చర్యపోతారు. దేవతలు పోలిని స్వర్గానికతీసుకువెళతారు.

 • అందువల్ల కార్తీకమాసం చివరి రోజున పోలి స్వర్గాన్ననిర్వహిస్తారు. పోలి స్వర్గంతో కార్తీక మాసం ముగుస్తుంది.