ఆ రెండింటితో ధూపం వేస్తే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?  

ఏదో ఒక సందర్భంలో ప్రతి ఇంటిలోనూ ధూపం వేయటం సహజమే. అయితే వారసంప్రదాయాలను అనుసరించి ధూపాలను వేస్తూ ఉంటారు. ధూపం వేయటం వలన ఇంటిలనెగిటివ్ ఎనర్జీ బయటకు పోయి మనస్సుకు ప్రశాంతత కలుగుతుంది..

ఆ రెండింటితో ధూపం వేస్తే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?-

అలాగే మానసిఉల్లాసం కలగటంతో చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. ప్రతి రోజు ఉదయం, సాయంత్రఇప్పుడు చెప్పే విధంగా ధూపం వేస్తె వాస్తు దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయి.ప్రతి రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం కర్పూరం, లవంగం కాల్చి ఆ ధూపాన్ని ఇళ్లంతచూపించాలి.

ఆ తర్వాత పూజ చేసి కర్పూర హారతి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయటవలన వాస్తు దోషాలు పోవటమే కాకుండా ఇంటిలో ధన నష్టం కూడా ఉండదు. అలాగఇంట్లో నిప్పులు కాల్చి వాటిపైన గుగ్గుల్ పెట్టాలి.

గుగ్గుల్ సువాసకారణంగా మనసుకు ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. ఇంట్లో ఎవరైనా మానసిక రోగులు ఉంటవారికి కూడా నయం అవుతుంది. గుగ్గుల్ అనేది మార్కెట్లో సులభంగదొరుకుతుంది.

ఆవు పిడకలను కాల్చి దానిమీద పసుపు రంగు ఆవాలు వేసి ఆ ధూపాన్ని ఇళ్లంతచూపిస్తే ఇంటిలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోతుంది. సంపాదించిన ధనచేతిలో నిలవకపోతే అగర్‌బత్తీ ధూపం వేయాలి. ప్రతి శుక్రవారం దుర్గామాగుడికి వెళ్ళి పూజ చేసి అగర్‌బత్తీలను వెలిగించాలి.

ఈ విధంగా చేస్తే ధవృద్ధి కలుగుతుంది. వేపాకుతో ధూపం వేస్తే ఇంకా చాలా మంచిది. వాస్తదోషాలు ఏమైనా ఉంటే తొలగిపోతాయి.