పరగడుపునే పండ్లను తినవచ్చా..? తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?  

Should You Have Fruits On An Empty Stomach..?-increase Acid Production,tough Fibres

We know that fruits are good for health. Once the fruits come in season. Now, many varieties of fruits are coming in season regardless of season. But the fruit can be eaten at any time and the nutrients needed for our body. But in the meantime, an argument has emerged.

That is when the fruits are not eaten and there is a specific time to eat fruits, and experts say that they should not eat the original. Experts say that digestion problems can cause digestion.

. Generally, any fruit contains some fiber content. In the morning after eating, the fiber substance will remain in the diet as soon as you eat it. There are problems like gas and indigestion. However, Ayurveda can eat fruits without any problems.

In case of gas, acidity and indigestion problems, they do not eat citrus fruits, especially citrus fruits. Eat fruits after an hour of lunch ...

పండ్లు ఆరోగ్యానికి మంచివని మనకు తెలిసిన విషయమే. ఒకప్పుడు పండ్లు సీజనప్రకారమే వచ్చేవి. ఇప్పుడు చాలా రకాల పండ్లు సీజన్ తో సంబంధం లేకుండసంవత్సరం పొడవునా వస్తున్నాయి..

పరగడుపునే పండ్లను తినవచ్చా..? తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?-Should You Have Fruits On An Empty Stomach..?

అయితే పండును ఏ సమయంలో తిన్న మన శరీరానికఅవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఒక వాదన పుట్టుకొచ్చింది.

అది ఏమిటంటే పండ్లను ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినకూడదని, పండ్లను తినటానికకూడా ఒక నిర్దిష్ట సమయం ఉంటుందని, పరగడుపున అసలు తినకూడదని అంటున్నారనిపుణులు.

ఒకవేళ పరగడుపున పండ్లను తింటే జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులఅంటున్నారు.

సాధారణంగా ఏ పండులోనైనా ఎంతో కొంత పీచు పదార్ధం ఉంటుంది. ఉదయపరగడుపున,భోజనం చేసిన వెంటనే తింటే ఆ పీచు పదార్ధం జీర్ణం కాక అలాగఉండిపోతుంది. దాంతో గ్యాస్,అజీర్ణం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

అయితఆయుర్వేదం ప్రకారం ఎటువంటి సమస్యలు లేనివారు పరగడుపున పండ్లు తినవచ్చు..

ఇక గ్యాస్, అసిడిటీ, అజీర్ణం సమస్యలతో బాధపడే వారు పరగడుపున, భోజనచేసిన వెంటనే పండ్లను ముఖ్యంగా సిట్రస్ జాతి పండ్లను అసలు తినకూడదుభోజనం చేసిన గంట తర్వాత పండ్లను తినవచ్చు.