శివలింగం గురించి ఉన్న అపోహలు మరియు వాస్తవాలు  

Shiva Lingam Facts And Myths-

శివలింగంనకు సరైన పూజలు చేయలేకపోతే ఇంటిలో శివలింగంను ఉంచకూడదు.శివ లింగంనకు పూజలు చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది.ఆ విధానంలో పూజలు జరగకపోతే తప్పు మరియు అగౌరంగా ఉంటుంది.శివలింగం పూజ చేయటానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి.

నియమం 1

సాదారణ స్నానం అయ్యాక మన మీద గంగా జలంను జల్లుకోవాలి.అలాగే చుటు పక్కల కూడా గంగా జలంతో శుభ్రం చేయాలి.

Shiva Lingam Facts And Myths- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Shiva Lingam Facts And Myths---

నియమం 2

శివలింగంను దాని స్థానంలో పెట్టేటప్పుడు పాదాలను తాకి, ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలో శివలింగాన్ని పెట్టి దానిలో గంగా జలం కలిపిన నీటిని పోయాలి.ఒకవేళ రాతి రూపంలో ఉంటే, గంగా జలంతో శుభ్రం చేయాలి.

నియమం 3

శివలింగంను ఎప్పుడు చల్లని పాలలో ఉంచాలి.కానీ ప్యాక్ చేయకూడదు.

నియమం 4<

br/> గందం పేస్ట్ తో మూడు లైన్స్ తిలకధారణ చేయాలి.

నియమం 5

ఇంటిలో శివలింగంను పెట్టినప్పుడు బంగారు, వెండి లేదా ఇత్తడితో తయారు

చేసిన నాగ పడగలో ఉంచాలి.

నియమం 6

ఇంటిలో శివలింగాన్ని జలధార కింద ఉంచాలి.ఒకవేళ జలధార లేకపోతే శివలింగం ప్రతికూల శక్తులను ఆకర్షిస్తుంది.

నియమం 7

శివలింగంను ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉంచకూడదు.శివుని పక్కన బంకమట్టితో చేసిన గౌరీ మరియు వినాయకుడు ఉండాలి.

నియమం 8

శివునికి ప్రసాదం ఎప్పుడైనా,ఏదైనా పెట్టవచ్చు.

నియమం 9

శివునికి ఇష్టమైన తెల్లని పూలతో పూజ చేయాలి.

నియమం 10

శివునికి క్రమం తప్పకుండా ప్రతి రోజు పూజ చేయాలి.

DEVOTIONAL