చర్మ సమస్యలకు అద్భుతమైన రహస్యమైన నూనె....ఏమిటో తెలుసా?  

Everyone wants to have a face without a beautiful scarf. How many attempts to do it. As well as expensive cosmetics. Besides, we can do many miracles using sesame oil from our ancestors. Now let's know what sesame oil is doing on the face.

Add a vitamin E capsule oil in half a sesame oil and mix it well and apply it for 5 minutes and clean it with warm water after half an hour. In this way, once a week, the skin is nourished and the skin becomes shiny.

. In a spoonful of almond oil add the oil of sesame oil to the face and clean it with cold water after ten minutes and the skin cells become soft and healthy.

Two drops of oatmeal oil and rice marries a mixture of aromatic oil and put it on the face and clean it with warm water after half an hour. If you do this twice a week, the blackheads will help in removing it. Add the saucepan and fresh gel in a bowl and put it on the face for 15 minutes and then wash off with warm water. This reduces scars on the face and makes the color of the skin look the same.

ప్రతి ఒక్కరు అందమైన మచ్చలు లేని ముఖం ఉండాలని కోరుకుంటారు. దాని కోసఎన్ని ప్రయత్నాలైన చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఖరీదైన కాస్మొటిక్స్ వాడుతఉంటారు..

చర్మ సమస్యలకు అద్భుతమైన రహస్యమైన నూనె....ఏమిటో తెలుసా?-

ఆలా కాకుండా మన పూర్వీకుల కాలం నుండి ఉపయోగిస్తున్న నువ్వునూనెను ఉపయోగించి ఎన్నో అద్భుతాలను చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ముఖం మీద నువ్వునూనె ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం.

అరస్పూన్ నువ్వుల నూనెలో ఒక విటమిన్ E క్యాప్సిల్ ఆయిల్ ని వేసి బాగకలిపి ముఖానికి రాసి 5 నిముషాలు సున్నితంగా మసాజ్ చేసి అరగంట తర్వాగోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేయాలి. ఈ విధంగా వారంలో ఒకసారి చేస్తచర్మానికి పోషణ ఇచ్చి చర్మం మెరిసేలా చేస్తుంది.

ఒక స్పూన్ బాదం నూనెలో అరస్పూన్ నువ్వుల నూనెను కలిపి ముఖానికి రాసి పదనిముషాలు అయ్యాక చల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే చర్మ కణాలు జీవం కలిగమృదువుగా మారుస్తుంది.

అరస్పూన్ నువ్వులనూనెలో రెండు చుక్కలు రోస్ మేరీ సుగంధ నూనెను కలిపముఖానికి రాసి అరగంట తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. విధంగా వారానికి రెండు సార్లు చేస్తూ ఉంటే బ్లాక్ హెడ్స్ తొలగించటంలబాగా సహాయపడుతుంది..

అరస్పూన్ నువ్వులనూనెలో అరస్పూన్ కలబంద తాజా జెల్ ని కలిపి ముఖానికి రాస15 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేయాలి. ఇలా చేయటం వలన ముఖమీద మచ్చలు తగ్గి చర్మం రంగు అంతా ఒకేలా ఉండేలా చేస్తుంది.