మన తొలి పండుగ ఉగాది విశిష్టత ఏమిటో తెలుసా?  

Secrets Behind Ugadi Festival-telugu Devotional,ugadi,ugadi Festival

Brahmakam is the time to start the creation of Brahma after the deluge. The beginning of the era of the beginning of each Brahmanic fable is called the Ugadi. This is the beginning of the Telugu Year due to the arrival of the Ugadi Chaitra month. This festival is celebrated very well by the Telugu people on the day of Ughati. Tie up new clothes, then clean up the house, mangle the arches, tap the yellow to the gadapa and prepare the booze.You should worship Thulasi. On the day of worship, devotees worship God and make offerings to God by offering a special flavor of sulk, bitter, sweet, salt, lemon, and nut. Also, the calendar of the day will be heard and you will know what your horoscopes are this year. Then go to the church and make a divine eye .. Everybody wants to live from Ugadi to live well. There are many health benefits of Ugadi chuturi which is a day of Ugadi. Ugadi chutrici is a symbol of human existence.Gingerbread - sweet - is a sign of happiness. Salt - a sign of enthusiasm in life.Neem flower - bitter - sign of pain. Tamarind - sour - subtle conditions.Raw mango slices - nutty - new new challenges. Kariyam - Conditions to End Patience ........

ప్రళయం తర్వాత తిరిగి బ్రహ్మ సృష్టిని ప్రారంభించే సమయాన్ని బ్రహ్మకల్పఅంటారు. ప్రతి బ్రహ్మ కల్పంలో ప్రారంభంలో యుగం ప్రారంభ సమయాన్ని ఉగాదఅని పిలుస్తారు. ఉగాది చైత్ర మాసంలో రావటం వలన దీనిని తెలుగసంవత్సరానికి ఆరంభంగా సూచిస్తారు..

మన తొలి పండుగ ఉగాది విశిష్టత ఏమిటో తెలుసా?-Secrets Behind Ugadi Festival

ఈ పండుగను తెలుగు వారు చాలా ఘనంగజరుపుకుంటారు.

ఉగాది రోజున వేకువ జామున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో తలస్నానం చేయాలి. కొత్బట్టలు కట్టుకొని, తర్వాత ఇల్లు శుభ్రం చేసుకొని, మామిడి తోరణాలకట్టుకొని, గడపకు పసుపు రాసి, బొట్టు పెట్టి పూజకు కావల్సినవి సిద్ధచేసుకోవాలి.

తులసికోటకు పూజ చేయాలి..

ఉగాది రోజున ఇష్టదైవాన్ని పూజించి ప్రత్యేప్రసాదం ఆరు రుచులు కలిగిన అంటే పులుపు, చేదు, తీపి, ఉప్పు, కారం, వగరుతఉగాది పచ్చడి చేసి దేవునికి నైవేద్యం పెట్టాలి. అలాగే ఆ రోజు పంచాంశ్రవణం చేసి మీ రాశి ఫలాలు ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి. తర్వాత గుడికి వెళ్లి దైవ దర్శనం చేసుకోవాలి.

ప్రతి ఒక్కరు ఉగాది నుండి జీవితాలు బాగుండాలని కోరుకుంటారు. ఉగాది రోజచేసుకొనే ఉగాది పచ్చడిలో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఉగాది పచ్చడిలఉండే షడ్రరుచులు మానవ మనుగడలకు ప్రతీకలై నిలుస్తాయి.

అవి ఎలా అంటే….

బెల్లం – తీపి – ఆనందానికి సంకేతం