మన తొలి పండుగ ఉగాది విశిష్టత ఏమిటో తెలుసా?  

Secrets Behind Ugadi Festival-

ప్రళయం తర్వాత తిరిగి బ్రహ్మ సృష్టిని ప్రారంభించే సమయాన్ని బ్రహ్మకల్పఅంటారు.ప్రతి బ్రహ్మ కల్పంలో ప్రారంభంలో యుగం ప్రారంభ సమయాన్ని ఉగాదఅని పిలుస్తారు.ఉగాది చైత్ర మాసంలో రావటం వలన దీనిని తెలుగసంవత్సరానికి ఆరంభంగా సూచిస్తారు.ఈ పండుగను తెలుగు వారు చాలా ఘనంగజరుపుకుంటారు.

Secrets Behind Ugadi Festival--Secrets Behind Ugadi Festival-

Secrets Behind Ugadi Festival--Secrets Behind Ugadi Festival-

ఉగాది రోజున వేకువ జామున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో తలస్నానం చేయాలి.కొత్బట్టలు కట్టుకొని, తర్వాత ఇల్లు శుభ్రం చేసుకొని, మామిడి తోరణాలకట్టుకొని, గడపకు పసుపు రాసి, బొట్టు పెట్టి పూజకు కావల్సినవి సిద్ధచేసుకోవాలి.

తులసికోటకు పూజ చేయాలి.ఉగాది రోజున ఇష్టదైవాన్ని పూజించి ప్రత్యేప్రసాదం ఆరు రుచులు కలిగిన అంటే పులుపు, చేదు, తీపి, ఉప్పు, కారం, వగరుతఉగాది పచ్చడి చేసి దేవునికి నైవేద్యం పెట్టాలి.

అలాగే ఆ రోజు పంచాంశ్రవణం చేసి మీ రాశి ఫలాలు ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి.తర్వాత గుడికి వెళ్లి దైవ దర్శనం చేసుకోవాలి.

ప్రతి ఒక్కరు ఉగాది నుండి జీవితాలు బాగుండాలని కోరుకుంటారు.ఉగాది రోజచేసుకొనే ఉగాది పచ్చడిలో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.ఉగాది పచ్చడిలఉండే షడ్రరుచులు మానవ మనుగడలకు ప్రతీకలై నిలుస్తాయి.అవి ఎలా అంటే….

బెల్లం – తీపి – ఆనందానికి సంకేతం