పరమ శివుడు చర్మాన్ని ధరించటంలో ఉన్న పరమార్ధం ఏమిటి?  

Secret Behind Lord Siva Seen Wearing Tiger Skin-

English Summary:Lord Shiva wears a tiger skin, pulicarmanni chair and sitting meditation magnudai we're watching. Pulicarmanne why he's wearing? Why do we sit without a doubt is in pulicarmampai standard.A story is told of the reason for the sivapuranam.

Parityagi sarvasanga Shiva.He was wandering cemeteries digambarudai forests. One day he was wandering munikantalu, (drown wives) saundaryaniki Shiva, he tippukolekapoyaru tejassuki eyes.Cudalanna him growing day by day those aspirations. Grhakrtyalanu talucukuntu him also was not used properly.This is why the sudden change in the search for their wives, when they see the answer to Lord Shiva got away.

Sanharincadaniki they thought that he had forgotten digambarude sadasivudani.A pit dug in the path of the Lord on a daily walk. He came back to the pit of their tapassaktito andulonunci pitting a tiger against the creation of Lord Shiva.Is there anyone in this world before Rudra remained prowess? Mahadeva anayasanga sanharincadu the tiger. Understand that their purpose is to drown pulitoluni kappukunnadu caryavenuka.He sits on the pulicarmam, the optimal period of time due to wear pulicarmanni telling the embodiment ....

పరమ శివుడు పులి చర్మాన్ని ధరించి, పులిచర్మాన్ని ఆసనంగా చేసుకుని ధ్యామగ్నుడై కూర్చుని ఉండటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఆయన పులిచర్మాన్నే ఎందుకధరించాడు? పులిచర్మంపై ఎందుకు ఆసీనుడై ఉన్నాడు అన్న సందేహం మనకు కలగమానదు. దీనికి గల కారణం శివపురాణం లో ఒక కథలో చెప్పబడింది..

పరమ శివుడు చర్మాన్ని ధరించటంలో ఉన్న పరమార్ధం ఏమిటి?-

పరమ శివుడు సర్వసంగ పరిత్యాగి. స్వామి దిగంబరుడై అరణ్యాలలో శ్మశానాలలతిరుగుతూ ఉండేవాడు. ఒకనాడు ఆయన సంచరిస్తూ ఉండగా మునికాంతలు, (మునుభార్యలు) పరమేశ్వరుని సౌందర్యానికీ, ఆయన తేజస్సుకీ కళ్ళతిప్పుకోలేకపోయారు.

వారిలో ఆయనను చూడాలన్న కాంక్ష రోజు రోజుకపెరగసాగింది. ఆయననే తలుచుకుంటూ గృహకృత్యాలను కూడా సరిగా చేసేవారు కాదుతమ భార్యలలో హఠాత్తుగా వచ్చిన ఈ మార్పుకు కారణమేమిటని వెతికిన మునులకపరమేశ్వరుని చూడగానే సమాధానం దొరికింది.వారు ఆ దిగంబరుడే సదాశివుడని మరచిపోయి ఆయనను సంహరించడానికి ఆలోచచేశారు.

ప్రతిరోజూ స్వామి నడిచే దారిలో ఒక గుంతను తవ్వారు. స్వామి ఆ గుందగ్గరకు రాగానే అందులోనుంచీ వారి తపశ్శక్తితో ఒక పులిని సృష్టించశివుని మీదికి ఉసిగొల్పారు. రుద్రుని ఎదుట నిలవగలిగిన పరాక్రమం ఈ ప్రపంచలో ఎవరికైనా ఉంటుందా? మహాదేవుడు అనాయాసంగా ఆ పులిని సంహరించాడు.

మునుచర్యవెనుక ఉన్న వారి ఉద్దేశ్యం అర్థం చేసుకుని ఆ పులితోలునకప్పుకున్నాడు. స్వామి పులిచర్మం పై కూర్చున్నా, పులిచర్మాన్ని ధరించినఅందుకు కారణం ఆయన సర్వోత్కృష్టమైన కాల స్వరూపుడని చెప్పడమే.