ఈ పిచ్చుక మామూలు పిచ్చుక కాదు...!  

Scientists Who Discovered Rare Sparrow-

Everyone is interested in birds. The sounds that the birds make ... they see everybody gossiping. However, if there are new species that are not visible to anyone, there's nothing else. Everything about a new kind of bird is now talking. This bird resembles the sparrow in the black-white combined gray color. The back and the head part glows in the dark yellow color. It first appeared in Pennsylvania in New York.

.

The 'Corner Lab' of the orthodoxy concluded that it was a "rare breed bird" with three different species. This was the first sight of Lowell Burke, a local bird watcher, with blue wings warbler and golden winged warriors, and in addition it was a chestnut warbler. Immediately contacted Cornell Lab. The bird recorded the bird and recorded them. Researchers who immediately touched him with him. The bird's size and blood samples were collected for the identification process. After the exams, Burkert said that it was true. The biologically stated that the two Warbler birds are mothers, and the father is Chestnut Warbler. In some rare situations, these parenting birds find Partners and they are born. Ornithology has put in more research on this rare bird species that is only visible in winter.......

పక్షులంటే అందరికి ఆసక్తి ఉంటుంది. పక్షులు చేసే శబ్దాలు… వాటి అందచందాలు చూసి ప్రతి ఒక్కరు ముచ్చట పడుతుంటారు. అయితే. ఎప్పుడూ ఎవరికీ కనిపించని కొత్త జాతులు కనిపిస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా . సంబరపడిపోతారు కదా ! ఇప్పుడు ఓ కొత్త రకం పక్షి గురించి అంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు...

ఈ పిచ్చుక మామూలు పిచ్చుక కాదు...! -Scientists Who Discovered Rare Sparrow

నలుపు- తెలుపు మిళితమైన గ్రే కలర్లో వుండే పిచ్చుకను పోలిన ఈ పక్షి. వీపు, తల భాగం మాత్రం చిక్కటి పసుపుపచ్చ రంగులో మెరుస్తుంటుంది.

ఇది మొట్టమొదటగా న్యూయార్క్‌లో పెన్సిల్వేనియాలో కనిపించిందట.

‘ఇదొక మూడు విభిన్న జాతుల సంపర్కంతో పుట్టిన అరుదైన జాతి పక్షి’ అని నిర్ధారించింది పక్షిశాస్త్రానికి సంబంధించిన కార్నెల్ ల్యాబ్. దీన్ని మొదటగా చూసిన లోవెల్ బర్కెట్ అనే స్థానిక బర్డ్ వాచర్. నీలం రెక్కల వార్బ్లర్, బంగారం రంగు రెక్కలుండే మరో వార్బ్లర్ లకు చెందిన ఉమ్మడి లక్షణాలు ఇందులో ఉన్నాయని, దీనికి అదనంగా చెస్ట్‌నట్ వార్బ్లర్ అనే మరో పక్షిలా పాడుతోందని పసిగట్టేశాడు. వెంటనే కార్నెల్ ల్యాబ్‌ని సంప్రదించాడు. ఈ పక్షి చేసే సౌండ్స్‌ రికార్డ్ చేసి వాళ్లకు మెయిల్ చేశాడు.

అతడితో వెంటనే టచ్‌లోకొచ్చిన రీసెర్చర్లు...

ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఆ పక్షి సైజుల్ని, రక్త నమూనాల్ని సేకరించారు. పరీక్షల అనంతరం బర్కెట్ చెప్పిన మాట నిజమేనని తేలింది.

దీనికి బయలాజికల్‌గా ఆ రెండు వార్బ్లర్ పక్షులు తల్లులని, తండ్రి మాత్రం చెస్ట్‌నట్ వార్బ్లర్ అని. డీఎన్ఏ ఫలితాలు తేల్చేశాయి.

కొన్ని అరుదైన పరిస్థితుల్లో ఈ పేరెంట్ బర్డ్స్ పార్ట్నర్స్‌ని వెతుక్కుని. వీటికి జన్మనిస్తాయని తెలుస్తోంది.

కేవలం శీతాకాలంలో మాత్రమే కనిపించే ఈ అరుదైన పక్షి రకాల మీద ఆర్నిథాలజీ మరిన్ని పరిశోధనలకు నడుం బిగించింది.