మొటిమల మచ్చలు మాయం కావాలంటే...  

Sandalwood Remedies For Skin-

English Summary:Pimples on the skin, scars, skin to become necrotic, the skin turns red and black, and had had many problems, such as gandam shows a good solution. Now, some packaged using gandam tayarucesukundam.

Gandam two tablespoons in a bowl, a spoon, yellow, three tablespoons of honey and mix well. This mixture to the face, neck and face with cool water, then rinse with a quarter.

In a bowl, a spoon of orange peel powder, two tablespoons gandam, three tablespoons of rose water and mix to a paste. Apply this paste to the face and rinse with cold water after quarter.

Gandam a spoon in a bowl, a spoon multana clay, rose water and mix to a paste. Apply this paste on the face of the need to clean the face with cold water after quarter.

Gram flour in a bowl, a spoon, a spoon gandam, the paste should be mixed with water. Apply this paste as a face pack.This pack will give light to the face. .......

చర్మం మీద మొటిమలు,మచ్చలు, చర్మం నిర్జీవంగా మారటం, చర్మం ఎరుపు రంగులోకి మారటం మరియు నల్లగా మారటం వంటి అనేక సమస్యలకు గందం మంచి పరిష్కారాన్ని చూపుతుంది. ఇప్పుడు గందం ఉపయోగించి కొన్ని ప్యాక్ లను తయారుచేసుకుందాం. ఒక బౌల్ లో రెండు స్పూన్ల గందం, ఒక స్పూన్ పసుపు, మూడు స్పూన్ల తేనే వేసి బాగా కలపాలి..

మొటిమల మచ్చలు మాయం కావాలంటే...-

ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి,మెడకు రాసి పావుగంట తర్వాత చల్లని నీటితో ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్ లో ఒక స్పూన్ నారింజ తొక్కల పొడి,రెండు స్పూన్ల గందం,మూడు స్పూన్ల రోజ్ వాటర్ వేసి పేస్ట్ గా చేయాలి. ఈ పేస్ట్ ని ముఖానికి రాసి పావుగంట తర్వాత చల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి.

ఒక బౌల్ లో ఒక స్పూన్ గందం, ఒక స్పూన్ ముల్టానా మట్టి, రోజ్ వాటర్ వేసి పేస్ట్ గా చేయాలి. ఈ పేస్ట్ ని ముఖానికి రాసి పావుగంట అయ్యాక చల్లని నీటితో ముఖాన్ని శుభ్రం చేయాలి. ఒక బౌల్ లో ఒక స్పూన్ శనగపిండి,ఒక స్పూన్ గందం, నీరు కలిపి పేస్ట్ గా చేయాలి.

ఈ పేస్ట్ ని ముఖానికి ప్యాక్ లా వేయాలి. ఈ ప్యాక్ ముఖానికి కాంతిని ఇస్తుంది.