రావి చెట్టును పూజించడం వల్ల కలిగే శుభాలు  

Reasons To Pray The Peepal Tree-pray

మన హిందూ మతంలో రావిచెట్టును పూజించటం అనేది ఒక ఆచారంగా ఉంది. ప్రతదేవాలయంలోను రవి చెట్టు ఉంటుంది. రావిచెట్టును భగవంతుని రూపంగకొలుస్తారు..

రావి చెట్టును పూజించడం వల్ల కలిగే శుభాలు-Reasons To Pray The Peepal Tree

మన హిందూ ధర్మంలో ఉన్న ఆచారాలు చాలా వరకు ఆరోగ్యపరమైనవి.రావిచెట్టు రాత్రి పూట ఆక్సిజన్ ని విడుదల చేస్తుంది. రాత్రి పూఆక్సిజన్ అందించే అతి తక్కువ చెట్లలో రవి చెట్టు ఒకటి.

గాలిలో ఉన్న అనేరకాల బ్యాక్టీరియాలను నాశనం చేసే శక్తి రావిచెట్టులో ఉంది. అంతేకారావిచెట్టులో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఉన్నాయి.బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు తమ దివ్య అస్త్రాలను రావిచెట్టు మీద దాచారనపురాణాలు చెపుతున్నాయి.

రావిచెట్టు మీద లక్ష్మి దేవి నివాసం ఉండుట వలరావిచెట్టును పూజిస్తే లక్ష్మి కటాక్షం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా వివాసమస్యలు తీరటం,సంతాన ప్రాప్తి మరియు శని బాధలు తొలగిపోతాయి.