నోటినుంచి దుర్వాసన రావడానికి కారణాలు  

Reasons For Bad Breath-

English Summary:Fetororis many troubles. Out properly, could confidently go to talk with anyone.Mistakenly open mouth, must have trouble with them before. And this is why oral odor? Ento will see the reasons behind it.

* Fetororis come, first on the grounds that the most important reason for the subhraparacakapovadam teeth properly. Cotunistayi food stuck in the teeth for the bacteria.He begins to stink. Durvasanaku also cause mouth and tongue properly subhraparacakapovadam.

* Less drinking water also causes oral durvasanaku. Less water is consumed, and dry mouth.This is bad.

* Breakfast is said to be due to the lack of durvasanaku the mouth.By skipping breakfast becomes too dry mouth. The insects invade on your mouth.So early in the morning to take a good diet is essential.

* Diet is high in proteins, it may be a difficulty in the form of noti stink.Ever noticed? Chicken is the most consumed stink. The food is high in protein, so we need to take notice of conditions.

నోటి దుర్వాసన చాలామందిని ఇబ్బందిపెడుతుంది. బయటకు సరిగా వెళ్ళలేరు, వెళ్ళినా ఎవరితోనూ ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడలేరు. పొరపాటుగా నోరు తెరిచినా, వారితోపాటు వారి ముందు ఉన్నవారు కూడా ఇబ్బంది పడాలి..

నోటినుంచి దుర్వాసన రావడానికి కారణాలు-

మరి ఈ నోటి దుర్వాసన ఎందుకు వస్తుంది? దీని వెనుక కారణాలు ఎంటో చుద్దాం.* నోటి దుర్వాసన రావడానికి, మొదటి కారణంతో పాటు అతిముఖ్యమైన కారణం పళ్ళు సరిగా శుభ్రపరచకపోవడం. పళ్ళలో ఇరుక్కుపోయే ఆహార పదార్థాలు బ్యాక్టీరియాకు చోటునిస్తాయి.

దాంతో దుర్వాసన రావడం మొదలవుతుంది. అలాగే నాలుకను సరిగా శుభ్రపరచకపోవడం కూడా నోటి దుర్వాసనకు కారణం.* నీళ్ళు తక్కువగా తాగడం కూడా నోటి దుర్వాసనకు కారణమవుతుంది.

నీరు తక్కువగా తాగితే నోరు పొడిగా ఉంటుంది. దీంతో దుర్వాసన వస్తుంది.* బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేయకపోవడం కూడా నోటి దుర్వాసనకు కారణంగా చెబుతారు.

బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయడం వలన కూడా నోరు డ్రైగా మారుతుంది. దాంతో క్రిములు మీ నోటి మీద దాడిచేస్తాయి. కాబట్టి ఉదయాన్నే మంచి ఆహారం తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం.

* ప్రోటిన్స్ ఉండే ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకున్నా, నొటి దుర్వాసన రూపంలో ఒక ఇబ్బంది రావొచ్చు. ఎప్పుడైనా గమనించారా? చికెన్ ఎక్కువగా తింటే దుర్వాసన వస్తుంది. కాబట్టి ప్రోటీన్‌లు ఎక్కువగా ఉన్న అహారాన్ని మన పరిస్థితులు గమనించి తీసుకోవాలి.