కొందరు మహిళలకి మీసం ఎందుకు వస్తుంది?  

Reason Why Women Grow Facial Hair-

English Summary:To grow facial hair is a masculine trait. Mustache, beard, letting men grow by male hormones.Think about it. But some of the men coming out of a mustache on the lip, chin coming custuntam little.No matter what the trouble is not with the Clean Shave guys, but, girl, mustache, beard, unable to cope with the situation when it comes to girls. Unless Shave and four mixed.Unlike the boys, like the girls on a regular basis to make sure that the situation Shave. Why?

Androjans the male hormones.Under the hood is a hormone called testosterone. Men with a mustache, beard to grow, due to the same.These hormones are also women. But that is far too low, as compared to men, and facial hair do girls.But some of the girls' bodies are androjans than necessary. That being asked that due mustache, beard and fall.

It is not entirely strange problem. But with jeans, jananangallo, but due to ovarian cysts, but due to the higher weight, will be released in the body of the girl androjans.The problem is that hirsutijam. There are many treatments on the market related to this issue, on the back of each treatment will be a problem.

ముఖంపై వెంట్రుకలు పెరగడం అనేది పురుష లక్షణం. మీసం, గడ్డం అనేవి మగవారికి పురుష హార్మోన్ల వలన పెరుగుతాయి. అది సహజం...

కొందరు మహిళలకి మీసం ఎందుకు వస్తుంది?-

కాని కొంతమంది ఆడవారికి కూడా పెదాల మీద మీసం రావడం, కాస్తంత గడ్డం రావడం చూస్తుంటాం. అబ్బాయిలు క్లీన్ షేవ్ తో ఉన్నా వచ్చే ఇబ్బంది ఏమి లేదు కాని, అమ్మాయికి మీసం, గడ్డం వస్తే ఆ పరిస్థితిని తట్టుకోలేకపోతారు అమ్మాయిలు. షేవ్ చేస్తే తప్ప, నలుగురిని కలవలేరు.

అబ్బాయిల్లా కాకుండా, ఇలాంటి అమ్మాయిలు రోజూ ఖచ్చితంగా షేవ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది?అండ్రోజన్స్ అనేవి మగ హార్మోన్లు. దీనిలోనే టెస్టోస్టిరోన్ అనే హార్మోన్ ఉంటుంది.

మగవారిలో మీసం, గడ్డం పెరగడానికి ఇవే కారణం. ఈ హార్మోన్లు ఆడవారిలో కూడా ఉంటాయి. కాని మగవారితో పోల్చుకుంటే చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉండటంతో అమ్మాయిల ముఖంపై వెంట్రుకలు రావు.

కాని కొంతమంది అమ్మాయిల శరీరాల్లో అండ్రోజన్స్ అవసరానికి మించి ఉంటాయి. ఆ కారణంతోనే మీసం, గడ్డం వస్తాయి.ఇది పూర్తిగా వింత సమస్య కాదు.

జీన్స్ తో కాని, జనానంగాల్లో, అండాశయంలో తిత్తుల వలన కాని, అధిక బరువు వలన కాని , అండ్రోజన్స్ ఎక్కువ విడుదల అవుతాయి అమ్మాయి శరీరంలో. ఈ సమస్యను హిర్సుటిజమ్ అని అంటారు. ఈ సమస్యకు సంబంధించిన చికిత్సలు మార్కెట్లో చాలానే ఉన్నా, ప్రతి చికిత్స వెనుక ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుంది.

కాని ఇది సైన్స్ యుగం. ఇలాంటి సమస్యలకు మూఢనమ్మకాలు అంటగట్టినా నమ్మకూడదు అమ్మాయిలు. కొంతమంది మగవారికి మీసం, గడ్డం రాదు.

ప్రతి శరీరానికి ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుంది. అది అర్థం చేసుకోని ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండాలి.