రంగస్థలం మూవీ 3 వీక్స్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్       2018-04-22   00:58:03  IST  Raghu V

Nizam- 24.4 cr
Ceded- 15.6 cr
Vizag- 11.61 cr
East- 6.94 cr
West- 5.49 cr
Krishna- 6.38 cr
Guntur- 7.71 cr
Nellore- 3.02 cr

AP+TS share -81.15

Karnataka- 8.3cr
USA- 13.4cr
Rest- 5.8cr

Total WW Share – 108.65 Cr

* Non Baahubali Industry Hit

* Blockbuster.