రంగస్థలం మూవీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్   Rangasthalam 1st Day Collections     2018-03-31   21:57:31  IST  Raghu V

Nizam – 4.45 cr
Ceeded – 3.70 cr
UA – 2.43 cr
East – 2.05 cr
West – 1.16 cr
Krishna – 1.36 cr
Guntur – 3.13 cr
Nellore – 0.75 cr

Telangana and AP – 19.48 cr

* FANTASTIC OPENING. BIGGEST in Ram Charan’s career.

* 9th biggest opening day in Telugu states.

* WOM is super positive.