రామాయణంలో లక్ష్మణుడి మరణానికి రాముడే కారణమని మీకు తెలుసా..? అసలేమైంది.?  

Ramayana How Did Laxman Die-

In Ramayana, Rama and Lakshmana were familiar with how much they were supposed to be. Especially if Lakshmana was the servant of his brother Rama. What did Ramu do? Not Strike. For 14 years he has been wild. Later, when Ramu fought with Ravana to protect Seethamma, Lakshmana helped his brother. In other words, Lakshmana always took all the rituals to Rami. Did you know ..? The reason for the death of Lakshmana is called Ramudu. Yes, it is true you heard. Let's see what the story behind it is.

.

Rama will come back to Ayodhya after killing Ravanauru. Then the people will be happy. Afterwards, Sita was released, Ramaku, the father of Ram, the death of the Sita, the kalvasaku prakashiping the prince. A day later, Yama would come and talk to the important things with Ram and talk to him in a lonely way, so that no one should be interrupted when speaking, and he does not tell anyone who does not speak to him. Ramu agrees. In this order, Ramu hires Lakshmana as his guardian. Rama says that if anyone comes in and they get hurt, they will be sentenced to death. Lakshmana is the guard of the temple that is okay .. .

At that time, Rama and Yamamu both speak in the temple. At the same time, the Maharaja of Durvasudu came here to come and see Ram. Laxman says that he will not let. This is why the dreaded person is angry and kills Ayodhya, and that for 100 years there will be no crops in the kingdom and drought will come. Lakshmana responds to the calamity. He says he will go to the shrine and say to him. Laxman will do so later. Lakshmana, who went to the shrine in this order, tells the devotee that the dwarf came. Laxman was then sentenced to death by himself as he had previously said that he was interrupted by the temple. The river of Saryu goes to the coast and makes himself self-sacrificing. That is why Rama is responsible for the death of Lakshmana ..! .

రామాయణంలో రాముడు, లక్ష్మణుడు అన్నదమ్ములుగా ఎంత అన్యోన్యంగా ఉండేవారో అందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా లక్ష్మణుడు అయితే తన అన్న రాముడికి సేవకుడిలా ఉండేవాడు. రాముడు ఏం చెప్పినా చేసేవాడు..

రామాయణంలో లక్ష్మణుడి మరణానికి రాముడే కారణమని మీకు తెలుసా..? అసలేమైంది.?-Ramayana How Did Laxman Die

గీత దాటేవాడు కాదు. అన్న కోసం 14 ఏళ్లు అరణ్య వాసం చేశాడు. తరువాత సీతమ్మను రక్షించేందుకు రావణాసురుడితో రాముడు యుద్ధం చేస్తే అందులో లక్ష్మణుడు తన వంతుగా అన్నకు సహాయం చేశాడు. ఇంకా చెప్పాలంటే.

లక్ష్మణుడు రాముడికి ఎప్పుడూ అంటి పెట్టుకుని అన్ని సపర్యలు చేసేవాడు. అయితే మీకు తెలుసా.

? లక్ష్మణుడు మరణించేందుకు కారణం రాముడే అని. అవును, మీరు విన్నది నిజమే.

దాని వెనుక ఉన్న కథ ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రాముడు రావణాసురున్ని చంపాక అయోధ్యకు తిరిగి వస్తాడు. ఆ తరువాత ప్రజలంతా సంతోషాలతో ఉంటారు. అనంతరం సీతను మళ్లీ రాముడు విడిచిపెట్టడం, లవకుశులు పుట్టడం, వారు తండ్రి రామున్ని తెలుసుకోవడం, సీత చనిపోవడం, లవకుశులకు యువరాజులుగా పట్టాభిషేకం చేయడం.

అన్నీ జరిగిపోతాయి. ఆ తరువాత ఒక రోజున యముడు వచ్చి రాముడితో ముఖ్యమైన విషయాలను మాట్లాడాలని, తనతో ఏకాంతంగా మాట్లాడాలని, అలా మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరూ మధ్యలో ఆటంకం కలిగించకూడదని, తనతో మాట్లాడే విషయాలను ఎవరికీ చెప్పవద్దని యముడు రాముడితో అంటాడు..

అందుకు రాముడు అంగీకరిస్తాడు. ఈ క్రమంలోనే రాముడు తన మందిరానికి కాపలాదారుడిగా లక్ష్మణున్ని నియమిస్తాడు. ఎవరైనా లోపలికి వచ్చి తమకు ఆటంకం కలిగిస్తే వారికి మరణ శిక్ష వేస్తానని రాముడు చెబుతాడు.

ఇందుకు లక్ష్మణుడు సరే అని మందిరం బయట కాపలా ఉంటాడు.

ఆ సమయంలో రాముడు, యముడు ఇద్దరూ మందిరంలో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అదే సమయానికి దుర్వాసుడు అనే మహర్షి అక్కడికి వచ్చి రాముడిని కలవాలంటాడు. అందుకు లక్ష్మణుడు వీలు కాదని చెబుతాడు.

దీంతో దుర్వాసుడు కోపోద్రిక్తుడై అయోధ్యను శపిస్తానని, దాంతో 100 ఏళ్ల వరకు ఆ రాజ్యంలో పంటలు పండవని, కరువు వస్తుందని అంటాడు. అందుకు లక్ష్మణుడు స్పందిస్తూ దుర్వాసున్ని శాంతించమని చెబుతాడు. తాను మందిరంలోకి వెళ్లి అన్నగారికి విషయం చెబుతానని అంటాడు. అనంతరం లక్ష్మణుడు అలాగే చేస్తాడు..

ఈ క్రమంలో మందిరంలోకి వెళ్లిన లక్ష్మణుడు దుర్వాసుడు వచ్చిన విషయాన్ని రాముడికి చెబుతాడు. ఆ తరువాత మందిరంలోకి వచ్చి ఆటంకం కలిగించినందుకు గాను అన్న అంతకు ముందు చెప్పిన దాని ప్రకారం లక్ష్మణుడు తనకు తానే మరణ శిక్ష వేసుకుంటాడు. సరయూ నది తీరానికి వెళ్లి తనను తాను ఆత్మత్యాగం చేసుకుంటాడు.

అలా లక్ష్మణుడి మరణానికి రాముడు కారణమవుతాడు.!