రాజు గారి గది-2 మూవీ 10 డేస్ కలెక్షన్స్   Raju Gari Gadhi 2 – 10 Days Worldwide Collections     2017-10-23   02:31:52  IST  Raghu V

Nizam – 4.70 cr (revised)
Ceded – 2.48 cr
UA – 1.72 cr
East – 1.12 cr
West – 0.74 cr
Krishna – 1.08 cr
Guntur – 1.21 cr
Nellore- 0.58 cr

Telugu states total – 13.63

Karnataka – 1.70 cr
USA – 0.75 cr
Rest – 0.55 cr

Worldwide Total Share – 16.63 cr

* Nizam figure is arguable. Will be rechecked while posting closing numbers.

* Slowed down. At this trend, wouldn’t reach breakeven point.

* Might face minor losses.