19 అక్టోబర్ న ఉప్పు నింపిన గాజు సీసాను ఇంట్లో అక్కడ పెడితే?  

Put Glass Of Salt Water In Home On Oct 19th-

 • ఉప్పుతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్న సంగతి మనకు తెలిసిందే. వంటల్లో చిటికెడఉప్పు వేస్తే ఆ వంటకు ఎంతో వస్తుంది.

 • 19 అక్టోబర్ న ఉప్పు నింపిన గాజు సీసాను ఇంట్లో అక్కడ పెడితే?-

 • అయితే ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు ఉప్పఅనేది మన జీవితాల్లో సుఖ సంతోషాలను నింపుతుందని అంటున్నారు. అది ఎలాగచూద్దాం.

 • 1. స్నానం చేసే గదిలో ఒక మూల ఉప్పును వాస్తు దోషం ఉండదట. చాలా మంది ఇలచేస్తూ ఉంటారు.

 • వాస్తు మాట ఎలా ఉన్నా క్రిమి కీటకాలు మాత్రం స్నానాగదికి చేరవు.

  2. రాహువు కారణంగా వచ్చే నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇంటిలోకి రాకుండా ఉండాలంటే ఒబౌల్ లో ఉప్పు వేసి పెట్టాలి.

 • 3. మన పెద్దవారు పిల్లలకు దిష్టి తీయటం చూస్తూనే ఉంటాం. దిష్టి తగిలిందనఅనిపిస్తే గుప్పెడు ఉప్పుని తీసుకోని దిష్టి తగిలిన వారి చుట్టూ మూడసార్లు తిప్పి పడేస్తారు.

 • ఆలా చేస్తే దిష్టి పోతుందని నమ్మకం.

  4. ఎర్రటి వస్త్రంలో గుప్పెడు ఉప్పు పోసి మూట కట్టి వ్యాపార స్థలంలపెడితే వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయి.

 • 5. రాత్రి పడుకొనే ముందు ఉప్పు నీటితో కాళ్ళు, చేతులు కడుక్కుంటే మంచనిద్ర పడుతుంది.

  6. అక్టోబర్ 19 దీపావళి రోజున ఉప్పు నింపిన గాజు సీసాని ఇంట్లో ఎదో ఒమూల లేదా బాత్ రూమ్ లో పెడితే నెగటివ్ ఎనర్జీలు బయటకు పోయి లక్ష్మి దేవఇంటిలో కొలువై ఉంటుంది. మన ఇంటిలో లక్ష్మి దేవి కొలువై ఉంటే సిరి సంపదలతసంతోషంగా ఉంటాం.