అమెరికా గుర్తించిన...'ఆంధ్రా ప్రొఫెసర్'  

Professor Prasanna Sri Record Recognised By America-professor Prasanna Sri,telugu Nri News Updates

  • ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలం ప్రొఫెసర్ ప్రతిభని అమెరికా గుర్తించింది అందుకు గాను ఆమెని అభినందించింది. అంతరించి పోయే బాషలలో చాలా బాషలకి లిపులని నూతనంగా తయారు చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అయితే.

  • అమెరికా గుర్తించిన...'ఆంధ్రా ప్రొఫెసర్'-Professor Prasanna Sri Record Recognised By America

  • ప్రపంచంలో ఎన్నో గిరిజన బాషలు అంతరించి పోతుండగా పలు లిపిలేని భాషలకి నూతనంగా లిపులతో కూడిన

    Professor Prasanna Sri Record Recognised By America-Professor Telugu Nri News Updates

    ఓ అట్లాస్ ని తయారు చేసి దాని సాఫ్ట్ ప్రతిని విడుదల చేసింది మేరికాకి చెందిన ఎన్‌డేంజర్డ్‌ ఆల్ఫాబెట్స్‌ సంస్థ. అయితే ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఆంద్ర విశ్వవిద్యాలయం ఇంగ్లీష్ విభాగం ప్రొఫెసర్ ప్రసన్న శ్రీ రికార్డు సృష్టించారు. అమెరికాకు చెందినా ఆ సంస్థ సాఫ్ట్‌ ప్రతిలో అత్యధిక భాషలకు లిపి తయారుచేసిన మహిళగా ఆచార్య ప్రసన్నశ్రీని గుర్తించి ఆ సమాచారాన్ని ఆమెకి పంపించారు.

  • Professor Prasanna Sri Record Recognised By America-Professor Telugu Nri News Updates

    ఆమెకి పంపిన అట్లాస్‌లో ప్రసన్నశ్రీ తయారు చేసిన 18 భాషల లిపులను ఉంచారు. ఆయా భాషలు మాట్లాడే జాతులపై ఆమె చేసిన గొప్ప పరిశోధనల్లోని ప్రధాన అంశాలని సైతం దానపై ప్రస్తావించారు. ఈ అరుదైన గౌరవం దక్కిన్చుకున్నందుకు ఏయూ విశ్వవిద్యాలయం అభినందనలు తెలిపింది.