జులై 27... 2018 చంద్ర గ్రహణం రోజు గర్భిణీ స్త్రీలు ఎలాంటి పనులు చెయ్యకూడదు...చేస్తే ఏమవుతుంది  

Pregnant Ladies Precautions On Grahan-

On July 27, 2018, on a pure full moon day, let us know which lunar eclipse will be the perfect lunar eclipse formed in the Makar mosque in the Northern and Sravasti stars. The Northern and Sravasti stars and Makara masses have serious problems. Whether these pregnant women or pregnant women are in this category should be very careful. If you are not careful, you will face some difficulties. Pregnant women can eat up to half an hour before eclipse, and liquid ingredients can be consumed. When pregnant women calm down during comprehension but remember the divine name, it is best for pregnant women and a growing baby in the stomach. Pregnant women should not eat unnecessarily, but do not eat unnecessarily food items, do not speak unnecessarily worthless things.
But if you do not, it is possible that they have a great deal of action and intelligence. Therefore, it is good to have a baby born when calculating in time. Pregnant women during pregnancy develop rapidly on the stomach's baby movements. If the baby movements are high then the amniotic fluid will be more likely to decrease. Every pregnant woman should be able to smile at the time of comprehension and remember the name of God. Pregnant women during pregnancy will have good children, if they are to hear the Vishnu Sahasrhas, listening to the folk music and speaking good words. Pregnant women of 12 zones should take care of what is now said during comprehension. In the middle of pregnancies, the brahmin should be given copper in water, a gnat bowl and donate. By donating, their star, if any of the bugs, disappear.......

జులై 27 2018 ఆషాడ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున ఉత్తరాషాఢ,శ్రావణ నక్షత్రాలలో మకరాశిలో ఏర్పడే సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏ రాశులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుందతెలుసుకుందాం. ఉత్తరాషాఢ,శ్రావణ నక్షత్రాలు,మకర రాశి వారికీ తీవ్రమైఇబ్బందులను కలిగిస్తుంది. ఈ నక్షత్రాలలో కానీ ఈ రాశిలో గాని గర్భిణస్త్రీలు ఉంటే మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జాగ్రత్తగా లేకపోతే కొన్నఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది..

జులై 27... 2018 చంద్ర గ్రహణం రోజు గర్భిణీ స్త్రీలు ఎలాంటి పనులు చెయ్యకూడదు...చేస్తే ఏమవుతుంది-Pregnant Ladies Precautions On Grahan

గర్భిణీ స్త్రీలు గ్రహణం సమయానికఅరగంట ముందు వరకు కూడా తినవచ్చు,ద్రవ పదార్ధాలు త్రాగవచ్చు.

అయితే గ్రహణ సమయంలో చలనం లేకుండా పడుకోవటం మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలగ్రహణ సమయంలో ప్రశాంతంగా పడుకోవటం కానీ దైవ నామ స్మరణ చేయటం కానీ చేస్తగర్భిణీ స్త్రీలకు మరియు కడుపులో పెరుగుతున్న శిశువుకు చాలా మంచిదిగర్భిణీ స్త్రీలు మకర రాశి వారు అయితే అనవసరంగా తిరగకూడదు, అనవసరంగా ఆహాపదార్ధలను తినకూడదు,అనవసరంగా పనికిరాని విషయాలను మాట్లాడకూడదు.

కానీ ఆలా కాకుండా చేస్తే విపరీతమైన చర్యలు,బుద్ది కలిగిన వారు పుట్టఅవకాశం ఉంది. అందువల్ల గ్రహణ సమయంలో తిరగకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటే పుట్టసంతానం బాగుంటుంది. గర్భధారణ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు తిరగటం వలన కడుపులఉన్న శిశువు కదలికలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఈ విధంగా శిశువు కదలికలఎక్కువగా ఉంటే ఉమ్మనీరు తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

గ్రహసమయంలో ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీ వెల్లికిలా పడుకొని భగవంతుని నామ స్మరచేయటం మంచిది..

మకర రాశి వారు అయితే ఇంకాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గ్రహణ సమయంలో గర్భిణస్త్రీలు విష్ణు సహస్ర నామాలు,లలిత సహస్ర నామాలు వినటం,మంచి మాటలనమాట్లాడటం వంటివి చేస్తే మంచి సంతానం కలుగుతుంది.

12 రాశుల గర్భిణస్త్రీలు గ్రహణ సమయంలో ఇప్పుడు చెప్పిన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. గర్భిణస్త్రీలు గ్రహణం మధ్య సమయంలో బ్రాహ్మణుడికి రాగి పాత్రలో నీరు, ఒక కంచపాత్రలో నెయ్యి వేసి దానం ఇవ్వాలి. ఇలా దానం ఇవ్వటం వలన వారనక్షత్రం,రాశిలో ఏమైనా దోషాలు ఉంటే తొలగిపోతాయి.