వయస్సు ఛాయలు కనపడకుండా ఉండాలంటే....ఫ్రూట్స్  

Powerful Anti-aging Fruits-

Who can stop the aging process? But the age shadows can be stopped. Some cautions and frustrations can be avoided by age adjustments. Antioxidants in these fruits are delaying the anti aging process. By taking daily these fruits, you can avoid the wrinkles, fine lines, lines and keep the skin hydrated. Let's now learn about these fruits.

.

Kiwi Kiwi fruit is rich in antioxidants. Therefore, if the fruits are regular, the wrinkles and grooves will be removed. Vitamin C in Kiwi makes the fight against pre-radicals. Pomegranate .

Vitamins and Minerals in pomegranate are very effective for skin health. Pouring the nutrients in the pomegranate to the skin can change the skin to the tide .. beautifully and brightly. . Watermelon .

Nutrients in watermelon provide the skin with the necessary nourishment and help keep the wrinkles faster. Many of the watermelon skin the necessary vitamins, minerals .. avocado.

..

..

..

వయస్సు పెరగటాన్ని ఎవరు ఆపలేరు. కానీ వయస్సు రీత్యా వచ్చే ఛాయలను మాత్రఆపవచ్చు. కొన్ని జాగ్రత్తలు మరియు ఫ్రూట్స్ తీసుకోవటం ద్వారా వయస్సరీత్యా వచ్చే మార్పులను ఆపవచ్చు..

వయస్సు ఛాయలు కనపడకుండా ఉండాలంటే....ఫ్రూట్స్-Powerful Anti-Aging Fruits

ఈ ఫ్రూట్స్ లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్సయాంటీ ఏజింగ్ ప్రక్రియను ఆలస్యం చేస్తాయి. ఈ పండ్లను రోజు తీసుకోవటద్వారా ముడతలు,ఫైన్ లైన్స్,గీతలను నివారించి చర్మాన్ని హైడ్రేడ్ గఉంచుతాయి. ఇప్పుడు ఆ పండ్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

కివి

దానిమ్మ

దానిమ్మలో ఉండే పోషకాలను కణాలకు అందించటం ద్వారా చర్మాన్నటైట్ గా మార్చి. అందంగా, కాంతివంతంగా మారుస్తుంది..

పుచ్చకాయ

అవకాడో