ఆలుగడ్డను ఇంటిపనులకు ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో చూడండి  

Potato Can Be Used For These Household Activities-

ఆలుగడ్డ అనగానే, దాన్ని ఫ్రై చేసుకుందామా, లేక సింపుల్ గా కర్రి చేసుకోవాలా, లేదంటే చిప్స్ చేసుకోవాలా అని ఆలోచిస్తాం.ఆలుగడ్డ ఉపయోగాలు ఇంతేనా ? మరోరకంగా పనికి రాదంటారా ? ఆలుగడ్డతో మీకు తెలియని ఉపయోగాలను చెప్తాం చదవండి.

* ఆలుగడ్డతో మచ్చలను తొలగించుకోవచ్చు తెలుసా.మచ్చలు ఉన్నచోట రోజుకి ఒకసారి మచ్చలు, నల్లటి వలయాలు ఉన్నచోట రాస్తూ ఉండండి, పదినిమిషాలు ఉంచుతూ కడిగేస్తూ ఉండండి.

Potato Can Be Used For These Household Activities- Telugu Viral News Potato Can Be Used For These Household Activities---

మార్పు మెల్లిగా మీకే కనబడుతుంది

* ఈ టిప్ మీకు బాగా పనికివస్తుంది.ఆలుగడ్డ ఉప్పుని అబ్జర్వ్ చేసుకోగలదు.ఎప్పుడైనా ఏదైనా కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైతే, ఆలుగడ్డ పొట్టు తీసి, కొన్ని ముక్కలుగా కోసి కూరలో వేయండి.అలా ఓ పదిహేను నిమిషాలు పెట్టి, ముక్కలు తీసేసి, కూరలో ఉప్పు తగ్గిందో లేదో చూసుకోండి.

* ఆలుగడ్డ ముక్కలతో మీ బూట్లు తళతళలాడేలా చేయవచ్చు, నమ్మండి.ఓసారి మీ బూట్లకి ఆలుగడ్డని రాసి, తడి ఆరాక తుడిచి చూడండి.

* బోద కళ్ళతో ఇబ్బందిపడితే కూడా ఆలుగడ్డ ఉపయోగపడుతుంది.ఆలుగడ్డని గుండ్రంగా, సన్నగా కోసి, ఓ ఇరవై నిమిషాలు రిఫ్రిజిరెటర్ లో పెట్టండి.

ఆ తరువాత మీ కనులపై ఆ చల్లని ముక్కలని ఉంచుకొని కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి.

* ఇనుప వస్తువులకు రస్ట్ పట్టినా, ఆలుగడ్డ సహాయపడుతుంది.

ఆలుగడ్డ ముక్కలకు కొంచెం ఉప్పు చల్లి, మీ ఇనుప వస్తువులను రాయండి.ఫలితం ఉంటుంది.

తాజా వార్తలు

Potato Can Be Used For These Household Activities- Related....