పూజ గదిలో వాస్తు దోషాలు ఉంటే ఏమవుతుంది?  

Pooja Room Vastu Tips-

ఇల్లు కట్టినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు వాస్తును చూస్తూ ఉండటం సహజమే.అయితచాలా మంది కిచెన్,హల్, బెడ్ రూమ్ ఇలా అన్ని రకాలుగా వాస్తును చూస్తారకానీ పూజ గది విషయానికి వచ్చే సరికి కాస్త అశ్రద్ధ పెడతారు.కొంతమందపూజగది కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక గదిని కేటాయిస్తారు.కొంత మంది మాత్రవంటగదిలో ఒక పక్కన ఒక అరను కేటాయిస్తారు.అయితే పూజగదిలో ఎటువంటి వాస్తదోషాలు లేకుండా చూసుకోవాలి.

Pooja Room Vastu Tips--Pooja Room Vastu Tips-

Pooja Room Vastu Tips--Pooja Room Vastu Tips-

చాలా మంది మనస్సు బాగాలేనప్పుడు దేవుడి గదిని ఆశ్రయిస్తారు.దేవుడి గదిల కాసేపు కూర్చుంటే మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని నమ్మకం.అలాంటి దేవుడగదిలో ఎక్కువగా విగ్రహాలు ఉంటే కాస్త ఏకాగ్రతకు ఇబ్బందిగా ఉంటుందికాబట్టి పూజగది విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఏకాగ్రత కుదిరమనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

పూజగదిలో నలుపు,బూడిద,నీలం రంగులను వాడకూడదు.ఈ రంగులు నిరాశనకలిగిస్తాయి.నిల్చొని హడావిడిగా ఎప్పుడు పూజ చేయకూడదు.జనపనారతో చేసిఆసనం మీద కూర్చొని ప్రశాంతంగా పూజ చేసుకోవాలి.వంటగదిలో పూజ అల్మారా ఉంటకనుక ఆ ప్రదేశం ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.అలాగే పూజగదఎటువంటి వాస్తు దోషాలు లేకుండా చూసుకోవటం ముఖ్యం.ఒకవేళ ఏమైనా వాస్తదోషాలు ఉంటే వాటి ప్రభావం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది.అందువల్ల దేవుడి గదవాస్తు మీద కూడా శ్రద్ద పెట్టాలి.