మీరు 9 వ తారీఖున జన్మించారా....అయితే మీ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?  

9 వ తారీఖున జన్మించిన వారి గుణాలు,ప్రవర్తన,బలాలు,బలహీనతలు ఎలా ఉంటాయవివరంగా తెలుసుకుందాం.9 వ సంఖ్యకు అధిపతి కుజుడు.కాబట్టి వీరి మీద కుగ్రహ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.వీరు మంచి ఆలోచన శక్తితవేగంగా నిర్ణయాలను తీసుకుంటారు.వీరు ఏ పని చేసిన సాహసవంతంగా ఉండాలనకోరుకుంటారు.వీరు చేసే పనులు రిస్క్ కలిగి ఉండుట వలన కొన్ని విజయాలకొన్ని పరాజయాలు కూడా ఉంటాయి.కాబట్టి వీరు కాస్త అలోచించి నిదానంగనిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.

మీరు 9 వ తారీఖున జన్మించారా….అయితే మీ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా? people born on the 9 th of every month--

వీరికి జీవితంలో హెచ్చుతగ్గులు తరచుగా ఉంటూ ఉంటాయి.వీరికి కోపం వస్తఆపటం ఎవరి వల్ల కాదు.అంతలా వారికీ విపరీతమైన కోపం వస్తుంది.అందువల్ఆవేశం,కోపం రాకుండా చూసుకుంటే మంచిది.వీరికి ఆత్మ గౌరవం ఎక్కువ.వీరగొడవలకు వెళ్ళరు.కానీ ఎవరైనా వీరి ఆత్మ అభిమానాన్ని దెబ్బతీస్తే మాత్రగొడవలకు వెళతారు.

వీరు ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే పది మందిని కంట్రోల్ చేసే సామర్ధ్యం కలిగఉంటారు.

వీరికి మొండి పట్టుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది.కొన్ని సందర్భాలలో మొండి పట్టుదల డబ్బును,కీర్తిని తీసుకువస్తాయి.అలాగే అదే మొండి పట్టుదకారణముగా సర్వస్వము పోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.కాబట్టి ఈ విషయం పట్కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.

వీరు ఆవేశం,కోపం వచ్చినప్పుడు తీసుకొనే నిర్ణయాలు ఎవరు ఊహించలేరు.అలాగవారికీ కూడా అర్ధం కానివిగానే ఉంటాయి.ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వారు ఏమచేస్తున్నారో వారికే అర్ధం కానీ స్థితిలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.కాబట్టఅనర్ధాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.అందువల్ల ఆవేశం,కోపాన్ని కంట్రోలచేసుకోవాలి.