15 వ తేదీన పుట్టారా... అయితే మీ బలాలు,బలహీనతలు,అదృష్టం గురించి తెలుసుకోండి  

People Born On The 15th Of Every Month-

It may be in any year, no date or date, but only on the 15th. Let us now know what qualities they have. The sun is the head of one. The head of the five is Mercury. The next number 6 will be the head of the number 6. The total number of people born on the 15th is under the control of the planet. Statisticians say that they are in the field, even if they are in the field.

Those who are born on the 15th will have to look at the shape, form, dress code and catch ten. Everyone gets special recognition. Art heart is very much for them. Everything is creative and thought to be easy and successful.

. The best of them is the divine gift of God. Ten more people are convinced. It is the riches of the riches. The other person will go and find them without asking. Even if you are born in a small family, in any profession, you will go to the big stage in a short time.

..

..

..

అది ఏ సంవత్సరమైనా కావచ్చు, ఏ నెలైనా కావచ్చు పుట్టింది మాత్రం 15వ తేదఅయితే చాలు. వాళ్లకు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయో సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారఇప్పుడు తెల్సుకుందాం. ఒకటి కి అధిపతి సూర్యుడు. ఐదు కి అధిపతి బుధుడుఈరెండు కలిపితే వచ్చే ఇక సంఖ్య 6కి అధిపతి శుక్రగ్రహం. మొత్తమ్మీద 15తేదీన జన్మించిన వ్యక్తులు శుక్ర గ్రహ ఆధీనంలో వుంటారు. వీళ్ళు ఏ రంగం లవున్నా సరే,ప్రతిభతో రాణిస్తారని సంఖ్యా శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు..

15 వ తేదీన పుట్టారా... అయితే మీ బలాలు,బలహీనతలు,అదృష్టం గురించి తెలుసుకోండి-People Born On The 15th Of Every Month

ఇక 15న జన్మించిన వారి ఆకారం, రూపం , డ్రెస్ కోడ్ చూసిన వెంటనే పదిమందినఆకర్షించేలా ఉంటాయి. అందరిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతారు. కళా హృదయవీరికి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతీది క్రియేటివ్ గా ఆలోచన చేసి,అమలచేసుకోవడం వలన సునాయాసంగా విజయాలు నమోదు చేసుకుంటారు.

వీరికి చక్కని వాక్చాతుర్యం భగవంతుడు ఇచ్చిన వరంగా చెప్పవచ్చు. పదిమందినఒప్పించడంలో మేటిగా వుంటారు. ఐశ్వర్యం దానంతట అదే వరిస్తుంది. ఎదుటవ్యక్తి దగ్గరకు వెళ్లి అడగకుండానే వీరిని వెదుక్కుంటూ వస్తాయి.

చిన్కుటుంబంలో జన్మించినా సరే, ఏ వృత్తిలో ఉన్నాసరే, తక్కువ సమయంలపెద్దస్థాయికి వెళ్తారు..

ఏదైనా చర్చ పెడితే, 15వ తేదీన జన్మించిన వాళ్ళు రాణిస్తారు. ఒకవేళ తెలియపొతే సున్నితంగా తప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. వేరే వాళ్ళను కలవమనచెబుతారు.

ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే,వెంటనే నేర్చేసుకుంటారు. బుద్ధి కుశలఉంటుంది. ఇక కొన్ని వ్యసనాల్లో కూరుకు పోవడం,ఇంద్రియ నిగ్రహం కోల్పోవడవలన జీవితంలో కిందికి దిగజారిపోతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అందుకే చెడకోరికలను నిగ్రహించుకోవాలి.