14 వ తేదీన జన్మించారా....అయితే మీకు ఎంత అదృష్టం ఉందో తెలుసుకోండి.  

People Born On The 14th Of Every Month-

సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం ఏ తేదీన పుడితే ఎలాంటి లక్షణాలున్నాయో నిపుణులచెబుతుంటారు.ఇక అది ఏ మాసమైనా, ఏ సంవత్సరమైనా సరే, 14వ తేదీన పుట్టఉంటే, అలాంటి వారికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయో, ఇప్పుడు తెల్సుకుందాం.14తేదీ లో ఒకటికి సూర్యుడు, నాలుగుకి రాహువు అధిపతులు .ఇక ఈ రెండు కల్పఇక సంఖ్యగా చేస్తే వచ్చే 5కి అధిపతి బుధుడు.14వ తేదీన పుట్టిన వాళ్లపైనసూర్య, రాహు గ్రహాల కన్నా 70నుంచి 80శాతం బుధ గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది.

People Born On The 14th Of Every Month- తెలుగు భక్తి కళ ఆద్యాధమిక ప్రసిద్ధ గోపురం పండగలు పూర్తి విశేషాలు -People Born On The 14th Of Every Month-

14వ తేదీన పుట్టిన వాళ్ళు అదృష్టవంతులుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.వీళ్ళఏ పని చేపట్టినా, ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టినా బాగా కల్సి వస్తుందటఎక్కువగా ఆలోచన చేస్తూ, ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి , ఈ సమస్యను ఎలఅధిగమించాలి, ఇలా ఏదోకటి ఆలోచిస్తూ అనుకున్నది సాధిస్తారు.

తెలివి తేటలకు కారణమైన బుధ గ్రహ ప్రభావం అధికంగా వీరిపై ఉండడం వలఅన్నింటా నెగ్గుకొస్తారు.ఒకవేళ జ్యోతిష్య శాస్త్రం జోడిస్తే, ఏదైనగ్రహప్రభావం వలన కొంచెం తేడా ఉండొచ్చేమో గానీ, సంఖ్యా శాస్త్ర రీత్యవీరు అన్నింటా రాణిస్తారు.

తక్కువ చదువుకున్నా సరే, తక్కువ ఉద్యోగచేస్తున్నా సరే , అనతికాలంలోనే శాసించే స్థాయికి చేరుతారు.నవ్వుతూ పనులపూర్తిచేయగల నేర్పు ఓర్పు ఉంటాయి.

కాగా జీవిత భాగస్వామి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.ప్రేమ లాంటి వాటికదూరంగా ఉంటేనే మంచిది.

ఎందుకంటే , వీళ్ళు ఎంత తెలివైన వారైనా సరే, ప్రేవ్యవహారం వీరికి అచ్చిరాదు.పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధం చేసుకోవడం మంచిది.