14 వ తేదీన జన్మించారా....అయితే మీకు ఎంత అదృష్టం ఉందో తెలుసుకోండి.  

People Born On The 14th Of Every Month-

According to statistics, experts have said that they have no symptoms. Now it is any month, any year, if it was born on 14th, we have nowhere to see if they have any properties. On the 14th day one is sun, four are the heads of the Rahu. The two cables are now the number 5 in the list of Mercury. On the 14th birthday, 70 to 80 percent of the planet's impact on the Sun and Rahu planets.

People who are born on the 14th are fortunate. Whatever work they do, wherever they are invested, they get better. Most thought, where to invest, how to overcome this problem, something to think and think.

. Because of the overwhelming impact of the intellectual planet that causes intelligence, they are all over. If astrology is incorporated, there may be a slight difference from any asteroids, but they are all in statistical mode. Even if it is less educated, even if you are doing a low job, you will be able to take the position to the point. The patience is the endurance that can finish laughing things ..

..

..

..

సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం ఏ తేదీన పుడితే ఎలాంటి లక్షణాలున్నాయో నిపుణులచెబుతుంటారు. ఇక అది ఏ మాసమైనా, ఏ సంవత్సరమైనా సరే, 14వ తేదీన పుట్టఉంటే, అలాంటి వారికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయో, ఇప్పుడు తెల్సుకుందాం. 14తేదీ లో ఒకటికి సూర్యుడు, నాలుగుకి రాహువు అధిపతులు . ఇక ఈ రెండు కల్పఇక సంఖ్యగా చేస్తే వచ్చే 5కి అధిపతి బుధుడు. 14వ తేదీన పుట్టిన వాళ్లపైనసూర్య, రాహు గ్రహాల కన్నా 70నుంచి 80శాతం బుధ గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది..

14 వ తేదీన జన్మించారా....అయితే మీకు ఎంత అదృష్టం ఉందో తెలుసుకోండి.-People Born On The 14th Of Every Month

14వ తేదీన పుట్టిన వాళ్ళు అదృష్టవంతులుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీళ్ళఏ పని చేపట్టినా, ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టినా బాగా కల్సి వస్తుందటఎక్కువగా ఆలోచన చేస్తూ, ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి , ఈ సమస్యను ఎలఅధిగమించాలి, ఇలా ఏదోకటి ఆలోచిస్తూ అనుకున్నది సాధిస్తారు.

తెలివి తేటలకు కారణమైన బుధ గ్రహ ప్రభావం అధికంగా వీరిపై ఉండడం వలఅన్నింటా నెగ్గుకొస్తారు. ఒకవేళ జ్యోతిష్య శాస్త్రం జోడిస్తే, ఏదైనగ్రహప్రభావం వలన కొంచెం తేడా ఉండొచ్చేమో గానీ, సంఖ్యా శాస్త్ర రీత్యవీరు అన్నింటా రాణిస్తారు.

తక్కువ చదువుకున్నా సరే, తక్కువ ఉద్యోగచేస్తున్నా సరే , అనతికాలంలోనే శాసించే స్థాయికి చేరుతారు. నవ్వుతూ పనులపూర్తిచేయగల నేర్పు ఓర్పు ఉంటాయి..

కాగా జీవిత భాగస్వామి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

ప్రేమ లాంటి వాటికదూరంగా ఉంటేనే మంచిది. ఎందుకంటే , వీళ్ళు ఎంత తెలివైన వారైనా సరే, ప్రేవ్యవహారం వీరికి అచ్చిరాదు. పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధం చేసుకోవడం మంచిది.