మార్కెట్లో అన్ని స్కూటర్లకు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చిన ఒకినావా నో పెట్రోల్ 200 కి.మీ మైలేజ్   Okinawa Praise Electric Scooter Specifications     2017-12-29   20:36:31  IST  Raghu V