కార్తీక సోమవారం రోజు శివుడికి వీటిని సమర్పిస్తే...అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి  

Offering Things To Lord Shiva In Karthika Masam-

Offering Things To Lord Shiva In Karthika Masam---