ఒడిశా లో ఆకట్టుకుంటున్న రోబో చెఫ్ హోటల్  

Odisha Made In India Robots To Serve Food At This Bhubaneswar Restaurant-present Genaration Human Depend On The Robots,robots Helps In Human And They Are Work With Human,robots Serve For Customers

రోబో ఆ పని చేస్తుంది ఈ పని చేస్తుంది అని చాలా సినిమాల్లో చూశాం.మరోపక్క రానున్న రోజుల్లో ఇక రోబోలే అన్ని పనులకు ఉపయోగపడతాయని చాలా మంది విశ్లేషకులు కూడా చెబుతున్నారు.

Odisha Made In India Robots To Serve Food At This Bhubaneswar Restaurant-present Genaration Human Depend On The Robots,robots Helps In Human And They Are Work With Human,robots Serve For Customers Tel-Odisha Made In India Robots To Serve Food At This Bhubaneswar Restaurant-Present Genaration Human Depend On The Robots Helps And They Are Work With For Customers

అలాంటి రోబో లు ఒక హోటల్ లో కస్టమర్ల కు భోజనం సర్వ్ చేస్తున్నాయి.ఒడిశా లోని భువనేశ్వర్ లో ఉన్న ఈ రోబో చెఫ్ హోటల్ అందరిని ఎదో సినిమాల్లో మాత్రమే ఇలాంటివి సాధ్యం అవుతాయి అని అనుకుంటే మాత్రం పొరపాటే.

రోబోలు నిజజీవితంలో కూడా అన్ని పనులు చేస్తాయని ఈ హోటల్ కి వెళితే మీకే అర్ధం అవుతుంది.వివరాల్లోకి వెళితే… ఒడిశా లోని భువనేశ్వర్ లో రోబో చెఫ్ హోటల్ ఉంది.

Odisha Made In India Robots To Serve Food At This Bhubaneswar Restaurant-present Genaration Human Depend On The Robots,robots Helps In Human And They Are Work With Human,robots Serve For Customers Tel-Odisha Made In India Robots To Serve Food At This Bhubaneswar Restaurant-Present Genaration Human Depend On The Robots Helps And They Are Work With For Customers

ఈ రెస్టారెంట్ లో రెండు రోబోలు కస్టమర్లకు భోజనం సర్వ్ చేస్తూ సందడి చేస్తున్నాయి.హోటల్ యజమాని జీత్ బాసా ఆ రోబో లకు చంపా,చమేలీ అనే పేర్లు కూడా పెట్టారు.


  అవి రోజూ హోటల్ వచ్చే కస్టమర్ల కు స్వాగతం పలుకుతూ ఆర్డర్ ప్రకారం భోజనం సర్వ్ చేస్తున్నాయి.అంతేకాకుండా వీటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆ రోబోలు ఒడిశా కూడా మాట్లాడతాయతే.

నిజంగా ఈశాన్య భారతంలో ఇలా రోబో లతో సర్వ్ చేస్తున్న తోలి హోటల్ అదే కావడం విశేషం.

తాజా వార్తలు

Odisha Made In India Robots To Serve Food At This Bhubaneswar Restaurant-present Genaration Human Depend On The Robots,robots Helps In Human And They Are Work With Human,robots Serve For Customers Related....