మీరు చేసే పూజలకు రెట్టింపు ఫలితం రావాలంటే ఏమి చేయాలి?  

Nitya Pooja Vidhanam In Telugu-

శివునికి విభూతి,విష్ణవుకి గంధం పెట్టాలి.దీపారాధన చేసేటప్పుడు నూనె పోసాక ఒత్తులను వేయాలి.దీపారాధనకు వెండి లేదా రాగి లేదా బంగారం కుందులను వాడితే మంచిది..

Nitya Pooja Vidhanam In Telugu---

కుందెలో మూడు ఒత్తులను వేసి వెలిగించాలి.ఒక ఒత్తు వేసి వెలిగించకూడదుకుందెను కింద పెట్టకుండా పళ్లెం లేదా తమలపాకులో పెట్టాలి.దీపం వెలిగించిన తరవాత దీపానికి బొట్టు పెట్టి అక్షంతలు మరియు పువ్వులు ఉంచాలి.

.హారతి పూర్తి అయిన తరవాత, 2నిమషాలు పాటు మనం అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోవాలిస్వామివారి కంటి చూపు నైవేద్యం పై పడినా, అది మహా ప్రసాదం అవుతుందిఅప్పుడు మనం ఆ ప్రసాదం తీసుకుని, అందరికి పంచి పెట్టాలి..ఇలా అన్ని నియమాలను పాటిస్తూ పూజను శ్రద్దగా చేస్తే మంచి ఫలితం దక్కుతుంది.