వీడియో : వైరల్ గా మారిన కొత్త జంట ఫోటోషూట్!  

కేరళకి చెందిన తిజిన్,శిల్ప అనే జంట మే 6 న వివాహం చేసుకోబోతున్నారు.ఈ సందర్భం గా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ పంబ నదీ తీరం లో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.పడవలో కూర్చొని ఫొటోస్ తీసుకుంటూఉండగా ఒక్కసారిగా పడవ అదుపుతప్పి నీటిలో పడిపోయారు...

New Kerala Couple %e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%b0%e0%b0%b2%e0%b1%8d %e0%b0%97%e0%b0%be %e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a8 %e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%a4 %e0%b0%9c%e0%b0%82--

ఎక్కువ లోతు లేకపోవడం వలన ప్రమాదం తప్పింది.వారి జీవితం లో ఇదొక సరదా జ్ఞాపకం గా ఉండిపోతుంది.

వారి జీవితం ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మీకోసం ఈ వీడియో.

New Kerala Couple %e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%b0%e0%b0%b2%e0%b1%8d %e0%b0%97%e0%b0%be %e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a8 %e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%a4 %e0%b0%9c%e0%b0%82--