'వాట్సాప్' లో అదిరిపోయే కొత్త ఫీచర్ !  

New Featured Lanching By Whatsapp-

  • ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు సమాచారం అటు ఇటు చేరవేసుకోవడానికి వాట్సాప్ వాడుతున్నారు. వాట్సాప్ లేని ఫోన్ లు చాలా అరుదు.

  • 'వాట్సాప్' లో అదిరిపోయే కొత్త ఫీచర్ !-New Featured Lanching By Whatsapp

  • వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా వాట్సాప్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తూ మరింత ఆకట్టుకుంటోంది.

    New Featured Lanching By Whatsapp-

    తాజాగా వాట్సాప్ కొత్తగా ఓ ఫీచర్ అనుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. చాలామంది వాట్సాప్ లో ఉండే గ్రూప్ లు కారణంగా చాలా ఇబ్బంది ‘పడుతుంటారు. ఆ గ్రూప్ లో వచ్చే ఫోటోలు.

  • వీడియో లు కారణంగా తమ ఫోన్ మెమరీ ఫుల్ అయిపోతోందని బాధపడిపోతుంటారు . అలాంటి వారి కోసం వాట్సాప్ కొత్త ఆప్షన్ తీసుకువచ్చింది.

  • మీరు వుండే గ్రూప్ ఓపెన్ చేసి 3 చుక్కలు తాకి *group info* open చెయ్యండి. అక్కడ media visibility అని ఒక option కొత్తగా చేరింది. అది No అని సెట్ చేస్తే photos and videos whatsapp లో కనబడతాయి కానీ phone memory లోకి రావు.

  • ఈ option ఏ గ్రూప్ కు ఆ గ్రూప్ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.