ఈ వస్తువులను దానం చేస్తే మీ ఇంటిలో లక్ష్మి దేవి నిలవదు....అవి ఏమిటో తెలుసా  

Never Donate This 5 Items From Home-

మనిషికి దాన గుణం ఉండాలని మన పెద్దవారు చెప్పుతారు.అలాగే చాలా మంది తమకచేతమైన సాయాన్ని చేస్తూ ఉంటారు.ఈ విధంగా సాయం చేయటం వలన మన కుటుంబానికమంచి జరుగుతుందని భావిస్తాం.ఈ కలియుగంలో మానవుడు కష్టాల నుండి విముక్తపొందాలంటే పూజలు,దానాలు తప్పనిసరి.అందువల్ల మనకు ఉన్నంతలో దాన ధర్మాలచేయటం మరియు పూజ పునస్కారాలు చేయటం మంచిది.ఈ విధంగా దానాలు చేయటం మంచిదకానీ కొన్ని వస్తువులను దానం చేయకూడదు.ఆలా దానం చేస్తే అనేక నష్టాలకలుగుతాయి.అంతేకాక ఆ వస్తువులను దానం చేయటం వలన లక్ష్మి దేవి ఇంటిలస్థిరంగా ఉండక వెళ్ళిపోతుంది.

Never Donate This 5 Items From Home--Never Donate This 5 Items From Home-

లక్ష్మి దేవి అనుగ్రహం ఉంటే సమస్య ఏదైనబయట పడవచ్చు.కాబట్టి మనకు కష్టాలు, నష్టాలు రాకుండా ఉండాలంటే వస్తువులను దానం చేయకూడదో తెలుసుకుందాం.

Never Donate This 5 Items From Home--Never Donate This 5 Items From Home-

పాడైన అన్నం,వస్తువులను దానం చేయకూడదు.ఒక వేళ వాటిని దానంగా ఇస్తే అనవసకోర్టు కేసులు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది.అలాగే డబ్బులు నిలవవు.పదునుగా ఉండే వస్తువులను ఎట్టి పరిస్థితిలోను దానం ఇవ్వకూడదు.ఒక వేవాటిని దానంగా ఇస్తే మానసిక కల్లోలం ఏర్పడుతుంది.అంతేకాక దురదృష్టం కూడవెంటాడుతుంది.

చీపురు దానం ఇస్తే ఇంటిలో లక్ష్మి దేవి నిలవదు.ఎంత ఆదా చేసిన ఎటువంటఉపయోగం లేకుండా ఖర్చు అయ్యిపోతుంది.విరిగి పోయిన వస్తువులు,చిరిగిపోయిన బట్టలు దానం ఇవ్వకూడదు.ఒక వేవాటిని దానంగా ఇస్తే చేసే పనులు కలిసి తావని అంటారు.ప్లాస్టిక్ వస్తువులను దానం ఇవ్వకూడదు.ఒక వేళ వాటిని దానంగా ఇస్తకెరీర్ పరంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి.అందువల్ల దానం చేయాలనభావించినప్పుడు ఈ వస్తువులు లేకుండా చూసుకోండి.లేకపోతె ఏరి కోరకష్టాలను తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది.