నవ గ్రహాలకు ఆలయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా?  

చంద్రుడి ఆలయం… తంజావూరుకు సమీపంలో తిరువయ్యూర్‌కు కి.మీ దూరంలో తింగలూర్‌లో ఉంది. కుజగ్రహానికి ఆలయం… మైలాడులవైదీశ్వరన్ కోయిల్‌కు సమీపంలో ఉంది. బుధుని ఆలయం… మైలాడుదురై సమీపంలోనతిరువేంగాడులో ఉంది.

గురు గ్రహానికి… కుంభకోణం సమీపంలోని అలంగాడి క్షేత్రంలో ఆలయం ఉందిశుక్రగ్రహానికి… కుంభకోణానికి ఆరుకిలోమీటర్ల దూరాన ఉన్న (సూర్యనాయరకోయిల్ సమీపంలో) కంజనూన్‌లో ఆలయం ఉంది. శని గ్రహానికి… తిరునల్లార్‌లఆలయం ఉంది. ఇది కరైకాల్ క్షేత్రానికి దగ్గర. రాహువుకు… తిరునాగేశ్వరంలఆలయం ఉంది. ఇక్కడకు కుంభకోణం మూడు కిలోమీటర్ల దూరం.

ఇక కేతుగ్రహానికి…పెరుంపల్లంలో ఆలయం ఉంది. ఇది మైలాడుదురై నుంచి పూంపహార్ వెళ్లే మార్గంలధర్మకుళం బస్టాపుకు సమీపంలో ఉంది.