నవగ్రహ దోషాలు ఉన్నవారు గణపతిని ఇలా పూజిస్తే ఆ దోషాలు అన్ని తొలగిపోతాయి  

Navagraha Doshalu With Lord Ganesha-

In every person's life the planets are both good results and the results of octa. We are happy when good results. However, it is a little bit worse when it comes to the results. Such anxiety should worship the Ganpati to remove them when it results. Let's see how any planetary error can worship Ganapathi. The Ganesha is now said to have been reminiscent of all the bugs.

The good results of worshiping sunshine to worship Lord Hanuman.

Vinayaka is worshiped with white jilladu flowers for prevention of kettu. To worship Chandra error, worship the Ganesha made of silver or marble.

. A good result can be seen immediately after the worship of Ganesha,

The gurus are to be worshiped by yellow, sandal, or gold made with gold. To avoid the blasphemy, worship the Lord Vinayaka.

Devotees worship the crystal to Lord Krishna.

To be ecstatic to stay in the house, worship the quartet Vinayakin .. To be mentally calm, worship the Vinayaka made of marble.

As mentioned above, anyone should know that there is no planetary error and worship the Lord Ganesha with reverence to prevent it. This makes a good result soon after ...

ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలోను గ్రహాల కారణంగా శుభ ఫలితాలు,అశుభ ఫలితాలు రెండఉంటాయి. శుభ ఫలితాలు ఉన్నప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటాం. అయితే అశుభ ఫలితాలకలిగినప్పుడు మాత్రం చాలా కాస్త బాధపడుతూ ఉంటాం..

నవగ్రహ దోషాలు ఉన్నవారు గణపతిని ఇలా పూజిస్తే ఆ దోషాలు అన్ని తొలగిపోతాయి-Navagraha Doshalu With Lord Ganesha

అలాంటి ఆశుభ ఫలితాలకలిగినప్పుడు వాటిని తొలగించుకోవడానికి గణపతిని పూజించాలి. ఏ గ్రహ దోషఉన్నవారు గణపతిని ఎలా పూజించాలో తెలుసుకుందాం. గణపతిని ఇప్పుడు చెప్పవిధంగా పూజిస్తే దోషాలు అన్ని తొలగిపోతాయి.

సూర్యదోష నివారణకు ఎర్రచందనంతో వినాయకుణ్ణి పూజిస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.

కేతు దోష నివారణకు తెల్ల జిల్లేడు పూలతో వినాయకుణ్ణి పూజించాలి.

చంద్ర దోష నివారణకు వెండి లేక పాలరాతితో తయారుచేసిన వినాయకుడిని పూజించాలి.

కుజదోష నివారణకు రాగితో తయారుచేసిన వినాయకుడిని పూజిస్తే మంచి ఫలితత్వరగా కనపడుతుంది.

గురు దోష నివారణకు పసుపు, చందనం లేక బంగారంతో తయారుచేసిన వినాయకుణ్ణి పూజించాలి..

బుధ దోష నివారణకు మరకత వినాయకుణ్ణి పూజించాలి.

శుక్ర దోష నివారణకు స్ఫటిక వినాయకుడికి భక్తితో పూజించాలి.

రాహు గ్రహ దోషానికి మట్టితో తయారుచేసిన వినాయకుణ్ణి పూజిస్తే ఫలితం ఉంటుంది.

ఇంటిలో సుఖ శాంతులు ఉండాలంటే స్పటిక వినాయకుణ్ణి పూజించాలి.

మానసికంగా ప్రశాంతత కలగాలంటే పాలరాతితో తయారుచేసిన వినాయకుణ్ణి పూజించాలి.

పైన చెప్పిన విధంగా ఎవరికీ ఏ గ్రహ దోషం ఉందో తెలుసుకొని నివారణకు భక్తితవినాయకుణ్ణి పూజించాలి. ఈ విధంగా చేయటం వలన తొందరగానే మంచి ఫలితకనపడుతుంది.