పోడవైన జుట్టు కోసం సులువైన మార్గాలు  

Natural Care For Long Hair-

English Summary:What girl does not dream of long hair. A boy found the girl will not have long hair.Strong, long, hair, improves the beauty of women. Many poetic source of long hair.But such a simple ways to get your own long hair. Know, try.

* Kobbarinune, combined with the hair and the title of honey. As well as leaving a aragantapatu, using mild shampoo to bathe.

* Take the three tea spoonfuls of almond oil, add half a cup of oats. It took an hour to keep the mixture kadigeyyandi hair.

* Avocado Juice as a hold, danto kobbarinune keep hair tie. Aragantasepu kadagakudadu the mix.

* Amla, combined with lemon rasalni stays, good for hair. This may take a combination of at least two hours, but once hair is important as well.

* Take an egg white with a teaspoon of oliv oil, combined with the use of honey, another Spanlu. After half an hour to get a bath.

* Kobbarinune, combined with the use of nimmarasanni hair will be healthy.

* 2-3 tispunula into four tispunula Henna powder, yogurt, honey, combined with the hair and the title 2-3 tispunula.

పొడవైన జుట్టు కావాలని ఏ ఆడపిల్లకి ఉండదు. పొడవైన జుట్టున్న అమ్మాయి దొరకాలని ఏ అబ్బాయికి ఉండదు. బలంగా, పొడవుగా ఉండే జుట్టు ఆడవారి అందాన్ని మరింతగా పెంచుతుంది..

పోడవైన జుట్టు కోసం సులువైన మార్గాలు-

ఎన్నో కవితలకు మూలాధారం పొడవైన జుట్టు. మరి అలాంటి పొడవైన జుట్టు మీ సొంతం కావాలంటే చాలా సులువైన మార్గాలు ఉన్నాయి. తెలుసుకోని, ప్రయత్నించండి.

* కొబ్బరినూనే, తేనే కలిపి జుట్టుకి బాగా పట్టండి. అలాగే ఓ అరగంటపాటు వదిలేసి, మైల్డ్ షాంపూ వాడుతూ స్నానం చేయండి.* సగం కప్పులో ఓట్స్ తీసుకోని మూడు టీ స్పూన్ల ఆల్మండ్ అయిల్ కలపండి.

ఆ మిశ్రమాన్ని జుట్టుకి పట్టి ఓ గంటపాటు ఉంచుకోని కడిగేయ్యండి.* వెన్నపండుని జ్యూస్ లాగా పట్టి, దాంటో కొబ్బరినూనే కలుపుకోని జుట్టుకి పెట్టుకోండి. అరగంటసేపు ఈ మిశ్రమాన్ని కడగకూడదు.

* ఉసిరి, నిమ్మ రసాల్ని కలిపి వాడినా, జుట్టుకి మంచిది. అయితే ఒక్కసారి జుట్టుకి ఈ మిశ్రమాన్ని పట్టాక కనీసం రెండు గంటలపాటు అలాగే ఉంచుకోవాలి.* ఒక గుడ్డులోని తెల్లసొన తీసుకోని ఒక టీస్పూన్ ఓలివ్ ఆయిల్ , మరో టీస్పూను తేనే కలిపి వాడండి.

ఓ అరగంట తరువాత స్నానం చేసుకోండి.* కొబ్బరినూనే, నిమ్మరసాన్ని కలిపి వాడితే జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.* నాలుగు టీస్పూనుల హెన్నా పౌడర్ లోకి 2-3 టీస్పూనుల పెరుగు, 2-3 టీస్పూనుల తేనే కలిపి జుట్టుకి పట్టండి. మార్పు మీరే చూస్తారు.