మీ పేరు "G" అనే అక్షరంతో మొదలు అవుతుందా? మీ జీవితంలో జరిగే ఆసక్తికరమైన విషయాలు  

మీ పేరు “g” అనే అక్షరంతో మొదలు అవుతుందా? మీ జీవితంలో జరిగే ఆసక్తికరమైన విషయాలు-

G అక్షరంతో పేరు ప్రారంభం అయ్యే వారి గుణగణాలు,వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటాయవివరంగా తెలుసుకుందాం.వీరు సాత్విక గుణంతో ఉంటారు.వీరు ఏదైనా ఒక విషయగురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు దూరాలోచన చేస్తారు.అంతేకాక చాలా నిజాయితీగఉంటారు.వీరు ఏ పని చేసిన నిజాయితీగా చేస్తారు.వీరు ఎవరితోనూ గొడపడకుండా సాత్విక గుణంతో ఉంటారు.వీరిలో సాత్విక గుణం,నిజాయితీగా ఉండటమరియు దూరాలోచన చేయటం వంటివి ప్రధాన లక్షణాలు.వీరి వ్యక్తిత్వంలఆకర్షించే గుణం ఎక్కువగా ఉండుట వలన వీరితో ఎవరైనా ఒకసారి మాట్లాడితే వారపట్ల ఆకర్షితులు అవుతారు.

మీ పేరు “g” అనే అక్షరంతో మొదలు అవుతుందా? మీ జీవితంలో జరిగే ఆసక్తికరమైన విషయాలు---

వీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా సరే వారి వ్యక్తిత్వం అనేది మారదు.పై స్థాయిలఉన్నా కింది స్థాయిలో ఉన్నా వ్యక్తిత్వం అనేది మారదు.ఎప్పుడు ఒకేలఉంటారు.G అక్షరంతో పేరు ప్రారంభం అయ్యే వారిలో కొంతమంది ఎక్కువగమాట్లాడతారు.మరి కొంతమంది ఆచి తూచి మాట్లాడుతూ ఉంటారు.వీరు ఎలమాట్లాడిన ఎదుటివారిని ఆకర్షిస్తారు.

వీరు మాట్లాడే విధానం ఎవరిని నొప్పించదు.వీరు కొన్ని సిద్ధాంతాలకకట్టుబడి ముందుకు సాగుతారు.అలాగే పక్కా ప్లానింగ్ తో ముందుకు సాగవిజయాలను సొంతం చేసుకుంటారు.ఎవరు చెప్పిన తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలనవదిలి పెట్టరు.అలాగే కుటుంబ సభ్యులను కూడా ఆ సిద్ధాంతాలను పాటించాలనచెప్పుతూ ఉండటంతో వీరికి కాస్త చాదస్తం ఎక్కువ అని అంటూ ఉంటారు.

వీరు ఏ పని చేయాలన్న చాలా జాగ్రత్తగా అలోచించి మాత్రమే ముందడుగవేస్తారు.వీరిలో దైవ భక్తి కూడా అధికమే అని చెప్పాలి.వీరు ఒక లక్ష్యపూర్తి అయ్యాకే మరొక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని విజయం సాధిస్తారు.